1395/8/12 چهارشنبه انتخاب و معرفی داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) متشکل از: دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل، دکتر محسن محبی مشاور رئیس جمهور در حقوق بین الملل و رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی، دکتر علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نمایندۀ دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) و دکتر حسین پیران مشاور ارشد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از طرف جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره شش ساله تعیین و نام و مشخصات آنها در فهرست رسمی داوران و گروه های ملی داوری کشورها در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) ثبت و در تارنمای رسمی دیوان مزبور درج شده است.

 

باسمه ‏تعالی


انتخاب و معرفی داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA)


داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) متشکل از :

  • دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل
  • دکتر محسن محبی مشاور رئیس جمهور در حقوق بین الملل و رئیس مرکز امور حقوقی بین  المللی
  • دکتر علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نمایندۀ دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) 
  • دکتر حسین پیران مشاور ارشد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
از طرف جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره شش ساله تعیین و نام و مشخصات آنها در فهرست رسمی داوران و گروه های ملی داوری کشورها در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) ثبت و در تارنمای رسمی دیوان مزبور درج شده است.
افراد معرفی شده توسط هر کشور، علاوه بر قرار گرفتن در لیست داوران دیوان دائمی داوری، «گروه ملی» آن کشور را هم تشکیل می دهند که از جمله در معرفی کاندیدای کرسی قضاوت دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) دارای اختیار و صلاحیت می باشند.
لازم به ذکر است، بنا بر مقررات دیوان، اعضای دیوان داوری متشکل از گروه های ملی کشورها هستند که از بین اساتید برجسته حقوق بین الملل و مجرب و آشنا به داوری بین المللی از سوی کشورها برای مدت شش سال معرفی و انتخاب می شوند و این مدت قابل تمدید می باشد.
این داوران حقوقدانی هستند که در آن دسته از اختلافات دوجانبه و یا چندجانبه که از طریق داوری قابل رسیدگی و حل و فصل است می توانند توسط طرفین و یا اطراف اختلاف انتخاب و تعیین گردند.
دیوان دائمی داوری (PCA) که با تشکیل اولین کنفرانس صلح لاهه در سال 1899 تأسیس شد، یک سازمان بین¬الدولی و قدیمی ترین مرجع حل و فصل اختلافات بین المللی است که خدمات خود را در زمینه حل و فصل اختلافات و دعاوی بین المللی میان دولت¬ها، اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی ارائه می نماید.
مجموعۀ کاخ صلح در شهر لاهه محل استقرار دیوان دائمی داوری می باشد. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، آکادمی حقوق بین الملل لاهه و کتابخانه کاخ صلح نیز در مجموعه کاخ صلح و در مجاورت دیوان دائمی داوری واقع شده اند.

 
امتیاز دهی
 
  
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور