لگوی icj02
1397/7/25 چهارشنبه دستور تعیین وقت دیوان بین المللی دادگستری برای ثبت لایحه کتبی ایران  و لایحه متقابل ایالات متحده در پرونده نقض عهدنامه ادعایی مودت دیوان بین‌المللی دادگستری طی دستور مورخ 18 مهرماه 1397 (10 اکتبر 2018) اعلام نمود که با توجه به ماده 48 اساسنامه دیوان و مواد 31، 44، 45 بند یک و 48 قواعد رسیدگی دیوان و با عنایت به درخواست ثبت شده......  
دستور تعیین وقت دیوان بین المللی دادگستری برای ثبت لایحه کتبی ایران
 و لایحه متقابل ایالات متحده در پرونده نقض عهدنامه ادعایی مودت
 
دیوان بین‌المللی دادگستری طی دستور مورخ 18 مهرماه 1397 (10 اکتبر 2018) اعلام نمود که با توجه به ماده 48 اساسنامه دیوان و مواد 31، 44، 45 بند یک و 48 قواعد رسیدگی دیوان و با عنایت به درخواست ثبت شده در تاریخ 1397/04/25 (16 ژوئیه 2018) جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا در خصوص نقض ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین ایران و ایالات متحده در 24 مرداد 1334 (15 اوت 1955) و با در نظر گرفتن درخواست ایران برای صدور دستور موقت که در تاریخ 1397/04/25 (16 ژوئیه 2018) ثبت گردید و نیز دستور موقت دیوان در تاریخ 11 مهرماه 1397 (3 اکتبر 2018)، از آنجایی که در جلسه، رئیس دیوان با نمایندگان طرفین در تاریخ 11 مهرماه 1397 (13 اکتبر 2018) طبق ماده 31 قواعد دیوان، نماینده رابط مشترک جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود که دولت متبوع وی در پرتو فوریت رسیدگی به پرونده درخواست کرده مهلت دو ماهه‌ای برای تهیه لایحه خود به ایران اعطا شود و از آنجایی که معاون نماینده رابط ایالات متحده اظهار نمود که با توجه به پیچیدگی پرونده دولت متبوع وی خواهان اعطای مهلت 10 تا 12 ماهه از تاریخ ثبت لایحه ایران، برای آماده‌سازی لایحه متقابل خود می‌باشد، با لحاظ نظرات طرفین،
دیوان برنامه زمان‌بندی ذیل را برای ثبت لوایح کتبی مقرر می‌دارد:
جمهوری اسلامی ایران لایحه خود را در تاریخ 21 فروردین 1398 (10 آوریل 2019) ثبت نماید؛
ایالات متحده امریکا لایحه متقابل خود را در تاریخ 18 مهر 1398 (10 اکتبر 2019) ثبت نماید؛
وحق خود را برای تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات بعدی محفوظ می دارد.
برای دسترسی به متن انگلیسی دستور دیوان بین‌المللی دادگستری به پیوند زیر مراجعه فرمایید.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری