125
1397/12/11 شنبه انتصاب دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی به عنوان سرپرست مرکز امورحقوقی بین المللی طی حکمی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری «دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی » به عنوان سرپرست مرکز امور حقوقی بین‌المللی منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری
«دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی » به عنوان سرپرست مرکز امور حقوقی بین‌المللی منصوب شد
 

در متن حکم مورخ  1397/08/30 دکتر محمود واعظی آمده است:
جناب آقای دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی
نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان « سرپرست مرکز امور حقوقی بین المللی  نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌شوید .
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری