1395/8/12 چهارشنبه انتخاب و معرفی داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) متشکل از دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین¬الملل، دکتر محسن محبی مشاور رئیس جمهور در حقوق بین¬الملل و رئیس مرکز امور حقوقی بین¬المللی، دکتر علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نمایندۀ دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح¬های شیمیایی (OPCW) و دکتر حسین پیران مشاور ارشد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از طرف جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره شش ساله تعیین و نام و مشخصات آنها در فهرست رسمی داوران و گروه¬های ملی داوری کشورها در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) ثبت و در تارنمای رسمی دیوان مزبور درج شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری