اخبار حقوقی بین المللی
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 اقامه دعوای گویان علیه ونزوئلا نزد دیوان بین المللی دادگستری
اقامه دعوای گویان علیه ونزوئلا نزد دیوان بین المللی دادگستری

کدخبر:29                                                                                                                                              1397/2/24
در 29 مارس 2018 (9 فروردین 1397) دولت گویان با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوایی را علیه ونزوئلا طرح کرد. گویان در متن دادخواست خود از دیوان تقاضا کرده است که اعتبار حقوقی و لازم الاجرا بودن رای داوری 1899 درباره مرز مشترک میان ونزوئلا و گویان را تصدیق نماید. علاوه براین،گویان در دادخواست خود ادعا کرده است که کمیسیون مشترک مرزی دو کشور در سال 1905 با امضای موافقتنامهای، مرزهای دقیق میان دو کشور را معین کرده اند. مطابقِ متن دادخواست ، در 1962 ونزوئلا برای نخستین بار حکم داوری 1899 را باطل و بی اعتبار خواند و همین امر موجب شد تا دو کشور در 1966 با امضای موافقتنامه ای در ژنو (موسوم به موافقتنامه ژنو 1966) نسبت به حصول راهکارهایی جهت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات خود توافق نمایند. براساس موافقتنامه ژنو دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد تا یکی از روش‌های مسالمت‌آمیز مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد را جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات انتخاب نماید. در 30 ژانویه 2018 (10 بهمن 1396)، دبیرکل سازمان ملل متحد ،آقای آنتونیو گوترش اعلام کرد که اختلاف میان گویان و ونزوئلا  باید ازطریق طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل گردد.
گویان به موجب دادخواست تقدیمی خود از دیوان می‌خواهد که اعلام و حکم صادر کند که :
1) حکم داوری 1899 و موافقت نامه 1905 راجع به تعیین مرز مشترک دوکشور کماکان معتبر و برای هردوکشور گویان و ونزوئلا لازم الاجراست.
2) گویان از حق حاکمیت کامل بر رودخانه اسکیبو (Essequibo River) بهره مند بوده و ونزوئلا نیز از حاکمیت کامل بر کرانه غربی آن سرزمین برخوردار است.
3)ونزوئلا باید فوراً نیروهای خود را از کرانه شرقی جزیره آنکوکو (Ankoko) خارج نماید و به حاکمیت گویان در آن منطقه احترام گذارد.
4) ونزوئلا باید از تهدید یا توسل به زور علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که با مجوز گویان در سرزمین‌هایی که به موجب حکم داوری 1899 و موافقتنامه 1905 معیین گردیده‌اند خودداری نماید.
5) ونزوئلا  نسبت به نقض حق حاکمیت و حقوق حاکمیتی گویان و در نتیجه کلیه خسارات وارده به آن کشور مسئولیت بین المللی دارد.
برای مشاهده لینک خبر نگاه کنید به :