اخبار حقوقی بین المللی
چهارشنبه 21 تير 1396 دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین در مقابل روسیه
دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین در مقابل روسیه
دیوان بین المللی دادگستری با صدور دستور موقت در اختلاف اوکراین و روسیه در اعمال کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی رفع همه گونه اشکال تبعیض نژادی موافقت نمود. دیوان احراز نمود که کلیه شرایط لازم برای صدور دستور موقت در خصوص کنوانسیون دوم وجود دارد چراکه برخی از حقوق مندرج در بند 5 آن کنوانسیون ماهیتی دارند که در صورت تبعیض در اعمال آنها نسبت به تاتارهای کریمه و اقلیت های نژادی اوکراین ضررهای جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
{
برای دستور موقت دیوان بنگرید :