اخبار حقوقی بین المللی
دیوان
يكشنبه 10 تير 1397 جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ برخی اموال ایران
بسمه تعالی

کد خبر: 34                                                                1397/04/10

 
 
جلسات استماع دیوان بین­ المللی دادگستری
در پروندۀ برخی اموال ایران
جلسات استماع دیوان بین­ المللی دادگستری برای رسیدگی به ایرادات مقدماتی دولت ایالات متحده (قابلیت استماع دعوی و صلاحیت) در پرونده برخی اموال ایران (Certain Iranian Assets) از 16 تا 20 مهر 1397) 8 تا 12 اکتبر 2018 ( در کاخ صلح لاهه برگزار می­گردد.
برای اطلاع از جزئیات خبر مذکور به وب­سایت ذیل مراجعه فرمایید: