اخبار حقوقی بین المللی
شنبه 30 اسفند 1399 خبرنامه موسسه حقوقی سیگنا (Sygna ) درباره داوری بین‌المللی
خبرنامه موسسه حقوقی سیگنا (Sygna ) با موضوع داوری بین‌المللی در اول سپتامبر ۲۰۲۱ منشر شد
عناوین مطالب خبرنامه عبارتند از:
۱- معرفی پاریس به عنوان مقر داوری؛
۲- مروری بر تصمیمات دادگاه استیناف پاریس و دیوان عالی فرانسه در خصوص آرای داوری بین‌المللی از آغاز ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۱.

برای مطالعه خبرنامه به زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.