چهارشنبه 21 تير 1396 رأی دیوان عالی آمریکا درخصوص محدودساختن دعاوی بازداشت شدگان مسلمان بعد از 11 سپتامبر
 رأی دیوان عالی آمریکا درخصوص محدودساختن دعاوی بازداشت شدگان مسلمان بعد از 11 سپتامبر
دیوان عالی آمریکا در قضیه­ی زیگلار در مقابل عباسی رأی داد که مسلمانانی که بعد از 11 سپتامبر دستگیر شده اند، نمی توانند از مقامات عالی آمریکا درخواست خسارت کنند. خواهان ها معتقد بودند که تحقیقات پس از حوادث 11 سپتامبر پلیس فدرال آمریکا از آنها تنها بر مبنای نژاد، مذهب، ریشه و وضعیت مهاجر آنها صورت گرفته بود و تحت عنوان مظنون تروریستی در شرایط بی رحمانه‌ای بازداشت شده بودند. دیوان عالی آمریکا رأی داد که مقاماتی که خواهان دعوا هستند از جمله دادستان پیشین آمریکا و مدیر سابق پلیس فدرال بر طبق قانون مصون از طرح دعوا می باشند.
{برای دیدن متن رأی و متن قانون مذکور بنگرید اینجا و اینجا}
 
امتیاز دهی
 
  
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور