چهارشنبه 21 تير 1396 ایجاد کمیته جدید برای مبارزه با تروریسم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ایجاد کمیته جدید برای مبارزه با تروریسم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه‌ای تصویب نمود که براساس آن قسمتی از وظایف بخش امور سیاسی ملل متحد به دفتری برای مبارزه با تروریسم منتقل گردد. از جمله وظایف دفتر جدید گسترش کمک های سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به اعضا ، تضمین اجرای چهار رکن راهبرد جهانی ملل متحد برای مبارزه با تروریسم و تضمین تلاش برای جلوگیری از افراطی گرایی خشن در راهبرد سازمان ملل است.
{
برای خبر مرتبط بنگرید اینجا  ، متن گزارش دبیرکل اینجا و قطعنامه مجمع عمومی اینجا}
 
 
امتیاز دهی
 
  
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور