فارسی
 
.

دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین در مقابل روسیه

.
.


دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین در مقابل روسیه
دیوان بین المللی دادگستری با صدور دستور موقت در اختلاف اوکراین و روسیه در اعمال کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی رفع همه گونه اشکال تبعیض نژادی موافقت نمود. دیوان احراز نمود که کلیه شرایط لازم برای صدور دستور موقت در خصوص کنوانسیون دوم وجود دارد چراکه برخی از حقوق مندرج در بند 5 آن کنوانسیون ماهیتی دارند که در صورت تبعیض در اعمال آنها نسبت به تاتارهای کریمه و اقلیت های نژادی اوکراین ضررهای جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
{
برای دستور موقت دیوان بنگرید :
.
نسخه قابل چاپ