چهارشنبه 21 تير 1396 درخواست دیوان بین المللی کیفری برای تحویل عمرالبشیر درخواست دیوان بین المللی کیفری برای تحویل عمرالبشیر
دادستان دیوان بین‌المللی، فاتو بن سودا بار دیگر نه فقط از اعضای اساسنامه‌ی رم بلکه از جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا به منظور کمک به دادستان دیوان در تحقق عدالت برای نقض های فاحش حقوق بشردر دارفور سودان متهمان آن پرونده، از جمله رئیس جمهور فعلی سودان آقای عمرالبشیر را دستگیر کرده و تحویل دیوان دهند. تا کنون دولتها با استناد به مصونیت آقای عمرالبشیر به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.
{
برای لینک اخبار مرتبط بنگرید اینجا  و اینجا}
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری