فارسی
 
.

جلسه استماع دعوای آناتولی دنیسف (قاضی برکنار شده اوکراینی) در دیوان اروپایی حقوق بشر

.
.


جلسه استماع دعوای آناتولی دنیسف (قاضی برکنار شده اوکراینی) در دیوان اروپایی حقوق بشر
آقای آناتولی دنیسف شهروند دولت اوکراین در سال 1948 در شهر کیف متولد شد. وی برای سالها در سمت قاضی در نظام قضایی اوکراین انجام وظیفه میکرده است و در سالهای پایانی فعالیت خود قاضی دادگاه تجدید نظر خواهی شهر کیفِ اوکراین بوده است. در سال 2011 دیوان عدالت اداری اوکراین آقای آناتولی دنیسف را از سمت خود به عذرِ عدم ایفاء صحیح مقام ریاست دادگاه عزل کرد. آقای آناتولی دنیسف ابتداً از طریق راهکارهای ملی قضایی در جهت ایفای حقوق خود تلاش کرد، اما هنگاهی که به نتیجه ای نرسید و موفق نگردید تصمیم دیوان عدالت اداری اوکراین را دائر بر عزل خود نقض نماید، تصمیم به طرح دعوا علیه دولت اوکراین گرفت و در دادگاه اروپایی حقوق بشر دعوایی را علیه اوکراین اقامه کرد که در تاریخ 26 مهرماه      1396 در صحن دیوان اروپایی حقوق بشر استماع گردید. متن خبر را در سایت دیوان اروپایی حقوق بشر در لینک ذیل مطالعه فرمایید : 
سایت دیوان اروپایی حقوق بشر 

 

 
.
نسخه قابل چاپ