فارسی
 
.

سخنرانی رئیس دیوان بین¬المللی دادگستری در مجمع عمومی ملل متحد

.
.


باسمه‏تعالی
 
 سخنرانی رئیس دیوان بین­المللی دادگستری در مجمع عمومی ملل متحد
 
 قاضی رونی آبراهام رئیس دیوان بین­المللی دادگستری در تاریخ 26 اکتبر 2017 به مناسبت تسلیم گزارش فعالیت­های قضایی دیوان در دورۀ اول اوت 2016 تا 31 ژوئیه 2017، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نمود.
وی تصریح نمود که در دورۀ زمانی مذکور، 19 پرونده ترافعی و یک پرونده مربوط به نظر مشورتی نزد دیوان تحت رسیدگی بوده است و از تاریخ اول اوت 2016، جلسات استماع شش پرونده برگزار شده است.
قاضی آبراهام همچنین اعلام نمود که دیوان در دورۀ زمانی مورد بحث، چهار رأی و سه دستور موقت صادر نموده است. سه رأی در ارتباط با مسأله ایرادات مقدماتی (صلاحیت و قابلیت استماع دعوی) در پرونده جزایر مارشال (دعاوی مطروحه توسط جمهوری جزایر مارشال علیه هند، پاکستان و بریتانیا راجع به تعهدات ناظر بر مذاکرات مربوط به توقف مسابقه تسلیحات هسته­ای و خلع سلاح هسته­ای) صادر شده­اند و یک رأی دیگر نیز مربوط به ایرادات مقدماتی مطروحه در پرونده تحدید حدود دریایی در اقیانوس هند (سومالی علیه کنیا) بوده است.
رئیس دیوان همچنین اعلام نمود که در دورۀ زمانی مزبور، شش دعوی جدید به دیوان ارجاع گردیده است.
وی در ادامه به استمرار اعتماد جامعه بین­المللی به دیوان اشاره نمود و تأکید کرد که شاخصه اصلی این اعتماد، ارجاع اختلافات متنوع به دیوان می­باشد که هر یک از این اختلافات ناظر بر مسائل حقوقی مهمی در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است.
وی همچنین تأکید کرد که گذشته از نقش دیوان در تحکیم و توسعه حقوق حاکم بر مسائل و موضوعات «سنتی» مثل تحدید حدود دریایی و سرزمینی، دولت­ها به نحو قابل توجهی از دیوان درخواست می­نمایند که درخصوص مسائلی که در کانون نگرانی­های فعلی جامعه بین­المللی قرار دارند، مثل حفاظت از محیط زیست، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رئیس دیوان همچنین تأکید نمود که در اختلافات و مسائل ماهوی که جهت حل و فصل به دیوان ارجاع می­شوند، اغلب دعاوی طاری یا تبعی نیز مطرح می­گردد بدین معنا که دیوان همواره باید هم­زمان به بررسی پرونده­ها و دعاوی مختلف بپردازد.
ضمناً افزایش درخواست­های صدور دستور موقت حاکی از آن است که دولت­ها در زمان بروز شرایط بحرانی یعنی زمانی که حقوق آنها در معرض خسارات غیرقابل جبران قرار دارد، تردیدی در رجوع به دیوان ندارند، در چنین وضعیت­هایی دیوان همۀ امکانات و ظرفیت­های خود را به کار می­گیرد تا به نحو مقتضی و در اسرع وقت تدابیر لازم را درخصوص وضعیت­های اضطراری اتخاذ نماید.
قاضی آبراهام در پایان به مجمع عمومی اطمینان داد که صرفنظر از دعاوی و اختلافات ارجاع شده به دیوان توسط دولت­ها، دیوان هرگز از دغدغه اصلی و اولیه خود که همانا مشارکت در حفظ صلح و امنیت بین­المللی از طریق اعمال قواعد و مقررات حقوق بین­الملل است، منحرف نخواهد شد. 
 
.
نسخه قابل چاپ