شنبه 20 آبان 1396 انتقاد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر از تحریم ها

کد خبر:2

1396/08/20


 

انتقاد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر از تحریم ها

آقای ادریس جزایری،" نخستین گزارشگر ویژه در خصوص اثر منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر", در سخنانی در تاریخ 18 اکتبر، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که اقدامات قهرآمیز یکجانبه پاسخی برای بحران های جهان امروز نیستند و قربانیان بیگناه از این اقدامات رنج می برند.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx

 
 
 

 
 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری