دوشنبه 22 آبان 1396 انتصاب رئیس جدید دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

کد خبر:5

1396/08/21

انتصاب رئیس جدید دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
 
           اعضای دیوان بین‌المللی حقوق دریاها پس از برگزاری نشستی در تاریخ 2 اکتبر 2017  آقای ژآن هیون پایک Jin-Hyun Paik)) را به سمت رئیس جدید دیوان بین‌المللی حقوق دریاها برای مدت سه سال (2020-2017) برگزیدند. آقای ژآن هیون پایک اهل کره جنوبی است  و  از سال 2009 به‌عنوان عضو دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در این سمت فعالیت می‌کند. مطابق با آیین‌نامه این دیوان، ریاست دیوان، عهده‌دار ریاست کلیه جلسات دیوان بوده و نماینده دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در رابطه با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است و برای مدت یک دوره سه ساله که قابل انتخاب مجدد است انتخاب می‌شود. اعضای این دیوان همچنین ، آقای اتارد (Attard) تبعه کشور مالت- را به سمت نایب رئیس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها برای مدت سه سال انتخاب کردند.
 
برای مطالعه متن انگلیسی خبر رجوع کنید به :
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/PR_266_EN.pdf
 
همچنین برای مطالعه متن فرانسوی خبر رجوع کنید به :
 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_french/PR_266_FR.pdf
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری