فارسی
 
.

قرار دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قابلیت پذیرش و استماع سومین و چهارمین دعوای متقابل کلمبیا در قضیه ((نقضهای ادعایی مربوط به حقوق حاکمیتی و قلمروی دریایی در دریای کارائیب))

.
.


کد خبر:  6                                                                                                             
1396/9/5
قرار دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قابلیت پذیرش و استماع  سومین و چهارمین دعوای متقابل کلمبیا در قضیه ((نقضهای ادعایی مربوط به حقوق حاکمیتی و قلمروی دریایی در دریای کارائیب))
دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ 15 نوامبر 2017 (24 آبان 1396) ضمن صدور قراری اعلام کرد که سومین و چهارمین دعوای متقابل کلمبیا علیه نیکاراگوئه در پرونده ((نقضهای ادعایی حقوق حاکمیتی و محیطهای دریایی در دریای کارائیب)) قابل پذیرش و استماع است.
نیکاراگوئه در تاریخ 26 نوامبر 2013 دعوایی را علیه کلمبیا در دیوان بین المللی دادگستری بر اساس ماده 31 پیمان بوگوتا اقامه کرد و ضمن آن ادعا کرد که دولت کلمبیا ضمن توسل به زور حقوق حاکمیتی و دریایی آن دولت را که به موجب رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 19 نوامبر 2012 در قضیه ((اختلاف سرزمینی و دریایی)) اعلام و تثبیت شده بود نقض کرده است. در تاریخ 19 دسامبر 2014 ، دولت کلمبیا ضمن طرح ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اعتراض کرد. در تاریخ 17 مارس 2016 دیوان بین المللی دادگستری ضمن رد ایرادات مقدماتی دولت کلمبیا اعلام کرد که براساس ماده 31 پیمان بوگوتا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
کلمبیا در تاریخ 17 نوامبر 2017 ضمن تقدیم لایحه ای 4 فقره دعوای متقابل علیه نیکاراگوئه مطرح کرد : اولین دعوای متقابل کلمبیا آن بود که نیکاراگوئه به وظیفه خود مبنی بر حفاظت از محیط زیست جنوب غربی دریای کارائیب عمل نکرده است. دومین دعوای متقابل کلمبیا آن بود که نیکاراگوئه به وظیفه خود مبنی بر مراقب از سلامت، بهداشت و توسعه پایدارساکنان مجمع الجزایر سان آندره عمل نکرده است. سومین دعوای متقابل کلمبیا آن بود که نیکاراگوئه حقوق سنتی و عرفی ساکنان مجمع الجزایر سان آندره بر ماهیگیری را نقض کرده است. نهایتاً موضوع چهارمین ایراد مقدماتی کلمبیا آن بود که دولت نیکاراگوئه ضمن تصویب مقرره ای قلمروی آبهای داخلی خود را بر خلاف مقررات حقوق بین‌الملل گسترش داده است.
در نهایت دیوان بین المللی دادگستری با صدور قراری اعلام کرد که اولین و دومین ایراد مقدماتی کلمبیا قابل پذیرش نیست ، در مقابل دیوان اعلام کرد که سومین و چهارمین دعوای متقابل کلمبیا قابل پذیرش و استماع است. دیوان در استدلال قرار خود به مقررات ماده 80 آیین دادرسی دیوان استناد میکند که براساس آن برای آنکه دعوای متقابل قابلیت پذیرش و استماع داشته باشد لازم است که اولا دیوان نسبت به پذیرش و استماع دعوای متقابل صلاحیت داشته باشد و ثانیا میان دعوای اولیه و دعوای متقابل رابطه ای مستقیم وجود داشته باشد.
برای مطالعه لینک خبر به زبان انگلیسی رجوع کنید به :
http://www.icj-cij.org/files/case-related/155/155-20171120-PRE-01-00-EN.pdf
برای مطالعه لینک خبر به زبان فرانسوی رجوع کنید به :
http://www.icj-cij.org/files/case-related/155/155-20171120-PRE-01-00-FR.pdf
 
.
نسخه قابل چاپ