فارسی
 
.

صدور دستور ارجاع پرونده های جوجیچ و رادتا به «سازکار بین المللی باقیمانده برای دیوان های کیفری»

.
.


 
1396/9/19
 
کد خبر:8
 
صدور دستور ارجاع پرونده های جوجیچ و رادتا  به
«سازکار بین المللی باقیمانده برای دیوان های کیفری»
دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ ) 08/09/1396) دستوری را درخصوص انتقال پرونده پتار جوجیچ و وریکا رادتا به «سازکار بین المللی باقیمانده برای دیوان های کیفری» صادر نمود.
کارمل آگیواس، رئیس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، طی یک تصمیم محرمانه و یکجانبه ضمن تاکید بر تصمیمی که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲ (08/08/1391) توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان مذکور صادر شده بود، پرونده پتار جوجیچ و وریکا رادتا را به سازکار فوق الذکر منتقل نمود. موضوع اتهام در این پرونده، تهدید، ارعاب و پیشنهاد رشوه و نقض قوانین دادگاه و ایجاد مزاحمت برای شهود در پرونده دادستان علیه وجیسلاو شیشیلج بوده است. در این دستور ضمن تاکید بر بازداشت و توقیف پتار جوجیچ و وریکا رادتا بر  چندین دستور بازداشت دیگر که قبلا برای توقیف این افراد صادر شده بود نیز صحه گذاشته شد.
درضمن، دولت صربستان از همکاری با دیوان برای بازداشت افراد مذکور خوداردی نمود و عملا  مرتکب نقض ماده ۲۹ اساسنامه دیوان شد. رئیس دیوان نیز بنا به درخواست شعبه رسیدگی کننده گزارش این عدم همکاری را چندین بار صراحتا به شورای امنیت سازمان ملل ارایه نمود.
از آنجاکه کار دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ خاتمه یافته شعبه رسیدگی کننده زمان کافی برای رسیدگی نداشته و پرونده را به رئیس دیوان ارایه نموده تا آن را به رئیس سازکار بین المللی باقیمانده برای دیوان های کیفری ارسال نماید. لازم بذکر است این سازکار مطابق با قطعنامه شماره ۱۹۶۶ شورای امنیت در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰  تاسیس گردیده تا برخی از وظایف دادگاههای کیفری بین المللی را انجام دهد.
به موجب بند ۴ ماده ۱ اساسنامه سازکار مزبور، این سازکار صلاحیت دارد تا هر شخصی را که عالمانه و عامدانه در اجرای عدالت برای نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه مداخله نموده مورد تعقیب قرار دهد. علت انتقال این پرونده از سویی پایان یافتن کار دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و از سوی دیگر تحقق هدف غایی این دیوان یعنی مقابله با بی کیفری و پاسداشت عدالت است. برای مطالعه خلاصه رای دیوان نگاه کنید به :
 
  
 
 
 
 
.
نسخه قابل چاپ