دوشنبه 20 آذر 1396 انتصاب عضو جدید دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
 
 
1396/9/20 
کد خبر:9
انتصاب عضو جدید دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
 
Mr. Nicholas Michel
 
در تاریخ 5 دسامبر 2017 آقای کورستنز رئیس سابق دیوان عالی هلند به عنوان مقام ناصب دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، پروفسور نیکلاس میشل (تبعۀ سوئیس) را به عنوان عضو (داور) جدید دیوان منصوب نمود. آقای میشل از تاریخ 1 ژانویه 2017 جایگزین رئیس فعلی دیوان آقای هانس فان هوته خواهد شد.
پروفسور میشل در فاصله سال­های 2004ـ1987 استاد حقوق بین­الملل و حقوق اتحادیه اروپا در دانشکده حقوق دانشگاه فرایبورگ و از سال 1998 تا 2003 رئیس ادارۀ حقوق بین­الملل عمومی و مشاورحقوقی وزارت امور خارجه سوئیس بوده است. همچنین از سال 2004 تا 2008 سمت معاونت دبیرکل ملل متحد در امور حقوقی و مشاور حقوقی ملل متحد را بر عهده داشته است.
پروفسور میشل از سال 2008 به عنوان استاد دانشکده حقوق دانشگاه ژنو و مؤسسه مطالعات عالی بین­المللی ژنو به تدریس اشتغال مشغول بوده است.
برای مطالعه خبر نگاه کنید به :
  
http://www.iusct.net
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری