فارسی
 
.

بازدید دبیرکل ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری

.
.


 
1396/9/25
 
کد خبر:9
                                                                                                               
                                                                                                                                                                           
بازدید دبیرکل ملل متحد از دیوان بین ­المللی دادگستری
  
در تاریخ 22 دسامبر 2017 آنتونیو گوترش دبیرکل ملل متحد از دیوان بین­المللی دادگستری در کاخ صلح لاهه بازدید نمود. در این بازدید، آقای میگوئل دسرپا سوارس معاون امور حقوقی دبیرکل نیز وی را همراهی می­کرد.
در این دیدار، دبیرکل ملل متحد و معاون امور حقوقی وی از سوی رئیس دیوان (قاضی آبراهام)، معاون رئیس (قاضی یوسف) و رئیس دفتر دیوان (آقای کووغو) مورد استقبال قرار گرفتند.
اهمیت تحقق عدالت بین­ المللی، نقش و فعالیت­های دیوان و پرونده­های مطروح نزد دیوان از جمله موضوعاتی بودند که دبیرکل و معاون وی با اعضای دیوان مورد بحث و تبادل­ نظر قرار دادند.

 
 
.
نسخه قابل چاپ