دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 حکم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعیین میزان خسارات در قضیه دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه حکم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعیین میزان خسارات در قضیه دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه

کد خبر :    17
دولت کاستاریکا در تاریخ 18 نوامبر 2010 ضمن طرح دعوایی علیه نیکاراگوئه ادعا کرد که نیکاراگوئه با اشغال بخشی از سرزمین آن کشور حق بر حاکمیت آن را نقض کرده است. پس از گذشت مراحل رسیدگی و برگزاری جلسات استماع ، دیوان بین المللی دادگستری در 16 دسامبر 2016 نهایتا حکم صادر کرد که خوانده دعوا (نیکاراگوئه) حق بر حاکمیت کاستاریکا را نقض کرده است. متعاقب حکم دیوان بین المللی دادگستری، کاستاریکا ضمن ارسال نامه ای در 2017 از دیوان درخواست کرد تا ضمن صدور حکمی میزان خسارات وارده را معین سازد. دیوان بین المللی دادگستری در اجابت این درخواستِ کاستاریکا، در دوم فوریه 2018 ضمن صدور حکمی با تعیین میزان خسارات وارد بر دولت کاستاریکا ، دولت نیکاراگوئه را ملزم به پرداخت  358.740/55 دلار امریک خسارت  به همراه 20.150/04 دلارامریکا خسارت تاخیر تادیه (pre-judgment interest ) کرد. نکته جالب توجه در تصمیم دوم فوریه 2018 دیوان آن است که خسارات وارد بر محیط زیست طبق حقوق بین الملل کاملاً قابل جبران خسارت است؛ بنابراین دیوان به منظور تعیین میزان خسارات وارده به این امر توجه می کند که مبلغ جبران خسارت، میزان خسارات را پوشش دهد و برای دولت زیاندیده این امکان را فراهم آورد که وضع فعلی را به حالت سابق اعاده نماید.
پیوند خبر :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری