شنبه 15 ارديبهشت 1397 برگزاری جلسه استماع دعوای بولیوی علیه شیلی در دیوان بین المللی دادگستری کد خبر:18 
برگزاری جلسه استماع دعوای بولیوی علیه شیلی در دیوان بین المللی دادگستری
 
دیوان بین المللی دادگستری در ماه  مارس 2018 دعوای بولیوی علیه شیلی را با عنوان ((تعهد به مذاکره به منظور دسترسی به اقیانوس آرام)) در مقر دیوان بین المللی دادگستری در کاخ صلح لاهه استماع کرد. توضیح اینکه ، دولت بولیوی در تاریخ 24 آوریل 2013 دعوایی را علیه شیلی اقامه کرد و در آن ادعا کرد که دولت شیلی تعهد خود را بر انجام مذاکره به منظور انعقاد موافقتنامه ای برای تضمین دسترسی بولیوی به اقیانوس آرام نقض کرده است. شایان ذکر است که اهمیت این دعوا برای بولیوی بدین سبب است که بولیوی کشوری محاط در خشکی است و برای آن کشور دسترسی به آبهای آزاد اهمیت فراوانی دارد و موفقیت احتمالی بولیوی در این دعوا میتواند بر سرنوشت ژئوپولتیک این کشور بسیار  اثرگذار باشد. بولیوی در متن دادخواست خود به منظور اثبات صلاحیت دیوان به معاهده بوگوتا 1948 اشاره میکند که هردو کشور خواهان و خوانده عضو آن هستند. پس از تقدیم دادخواست توسط بولیوی ، شیلی با استناد به پاراگراف اول ماده 79 اساسنامه دیوان ، با طرح ایرادات مقدماتی به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. در ادامه ، دیوان طی حکمی صلاحیتی در تاریخ 24 سپتامبر 2015 با رد ایرادات مقدماتی شیلی صلاحیت خود را تایید  کرد.  پس از تایید صلاحیت دیوان و تعیین وقت استماع ، جلسات استماع این دعوا در کاخ صلح برگزار شد و هم اکنون قضات دیوان در حال شور برای تصمیم گیری ماهوی درباره ماهیت این پرونده هستند.
مشروح این خبر را در لینک ذیل ملاحظه فرمایید:
http://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20180131-PRE-01-00-EN.pdf
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری