دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 آخرین وضعیت دعوای کنگو علیه اوگاندا در قضیه فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو: تعیین آخرین موعد جهت تبادل لوایح به منظور تعیین میزان غرامت
آخرین وضعیت دعوای کنگو علیه اوگاندا در قضیه فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو: تعیین آخرین موعد جهت تبادل لوایح به منظور تعیین میزان غرامت
کد خبر:22                                                                                                                     1397/2/17

دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور قراری در 13 دسامبر 2016 (23 آذر 1395 ) آخرین مهلت ثبت لوایح جهت تعیین میزان خسارات وارده به کنگو را 6 فوریه 2018 (17 بهمن ماه 1396 ) تعیین کرد.

توضیح اینکه ، کنگو در سال 1999 دعوایی را علیه اوگاندا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد و در آن ادعا کرد که اوگاندا با تجاوز نظامی به خاک آن کشور مقررات حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. علاوه براین، کنگو در دادخواست خود ادعا کرد که اوگاندا ضمنِ اشغال سرزمین آن کشور قواعد حقوق بشردوستانه را نیز نقض کرده است. در 2001 ، اوگاندا نیز با طرح دعوایی متقابل مدعی شد که کنگو با تخریب اموال دیپلماتیک آن دولت کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک را نقض کرده است. در نهایت دیوان در سال 2005 ، با صدور حکمی ماهوی اعلام کرد که اوگاندا با اشغال نظامی قسمتی از خاک کنگو اصل منع توسل به زور و اصل منع دخالت در امور داخلی دولتهای دیگر را نقض کرده است.  همچنین، دیوان در خصوص دعوای متقابل اوگاندا اعلام کرد که کنگو با تخریب و امحاء اموال و اسناد دیپلماتیک دولتِ اوگاندا مقررات کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک را نقض کرده است. در ادامه ، دیوان از طرفین دعوا درخواست کرد تا جهت تعیین میزان غرامت با یکدیگر مذاکره نمایند. در سال 2007 ، کنگو و اوگاندا با امضای موافقتنامه‌ای تصمیم گرفتند تا از طریق تشکیل کمیته‌ایی مشترک میزان خسارات وارده را تعیین نمایند. در سال 2010 اعضای کمیته مشترک تعیین غرامت تشکیل شد. اما ، در سال 2015 کمیته مشترک تعیین غرامت اعلام کرد که مذاکرات جهت تعیین میزان غرامت به شکست انجامیده است. کنگو به دنبال شکست مذاکرات پس از 10 سال از آغاز آن ، در سال 2015 از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد تا نسبت به تعیین میزان غرامات تصمیم‌گیری نماید. دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور قراری در 13 دسامبر 2016 (23 آذر 1395 ) آخرین مهلت ثبت لوایح جهت تعیین میزان خسارات وارده به کنگو را 6 فوریه 2018 (17 بهمن ماه 1396 ) تعیین کرده است.
برای مشاهده لینک خبر نگاه کنید به :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری