سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 آخرین وضعیت دعوای شیلی علیه بولیوی در قضیه اختلافات راجع به وضعیت و استفاده از آبهای رودخانه سیلالا(Silala) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری: تعیین تاریخ تبادل لوایح ابتدایی
آخرین وضعیت دعوای شیلی علیه بولیوی در قضیه اختلافات راجع به وضعیت و استفاده از آبهای
رودخانه سیلالا(
Silala) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری: تعیین تاریخ تبادل لوایح ابتدایی
 
کدخبر:28                                                                                                              1397/2/24
 
دیوان بین‌المللی دادگستری طی تصمیمی در 14 جولای 2016 (24 تیرماه 1395) تاریخ تبادل لوایح ابتداییِ شیلی و بولیوی را به ترتیب  در تاریخهای 3 جولای 2017 (12 تیرماه 1396) و 3 جولای   2018 (12 تیرماه 1397) تعیین کرد.
توضیح آنکه، شیلی در 6 ژوئن 2016 با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوایی را علیه بولیوی با موضوع وضعیت استفاده از آبهای روخانه سیلالا(Silala) طرح کرد. شیلی در دادخواست خود ادعا کرد که آبهای روخانه سیلالا در طول تاریخ و بیش از یک قرن توسط شیلی به مقاصد گوناگون از جمله تامین آب شهرهای آنتوفاگاستا (Antofagasta) و سیراگردا (Sierra Gorda  ) مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است. براساس ادعای شیلی، رودخانه سیلالا (Silala) وصفی بین‌المللی دارد و در دسته آبراهه های بین‌المللی طبقه بندی می‌گرد، و بر این اساس رژیم حقوقی حاکم بر آن باید تابع رژیم حقوقی آبراهه های بین‌المللی باشد. همچنین، شیلی در داخواست خود ادعا کرده است که در طی بیش از یک قرن رژیم بهره برداری مشترک از این رودخانه هیچگاه مورد اعتراض بولیوی قرار نگرفته است تا اینکه بولیوی در 1999 با نقض حقِ شیلی استفاده از آبهای این رودخانه را حق انحصاری بولیوی اعلام نموده است. بنابراین، شیلی به موجب دادخواست تقدیمی خود از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرده است که اعلام و حکم کند که :
1) رودخانه سیلالا (Silala) آبراهه‌ای بین‌المللی و تابع حقوق بین‌الملل عرفی راجع به استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی است.
2) شیلی حق دارد از آبهای رودخانه سیلالا (Silala) طبقِ حقوق بین‌الملل عرفی استفاده‌ای معقول و منصفانه نماید.
3) براساس قاعده عرفیِ استفاده معقول و منصفانه، شیلی حق دارد به استفاده جاری خود از آبهای رودخانه سیلالا (Silala) ادامه دهد.
4) بولیوی بایدکلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از آلودگی رودخانه  سیلالا (Silala) را انجام دهد.
5) بولیوی باید با شیلی در زمینه تدوین برنامه زمانبندیِ تسهیم آبِ  رودخانه  سیلالا (Silala) همکاری نماید به طوری که چنین برنامه هایی تاثیری منفی بر حق آبه شیلی نداشته باشد. همچنین، بولیوی مکلف است با شیلی در جهت استقرار آیین ارزیابی تاثیرات زیست محیطی تبادل اطلاعات داشته باشد؛ شیلی از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد که اعلام نماید  بولیوی تکالیف مزبور را نقض کرده است.
برای ملاحظه متن خبر نگاه کنید به :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری