چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 آخرین وضعیت دعوای اوکراین علیه روسیه در قضیه اعمالِ کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی امحاء کلیه اشکالِ تبعیض نژادی
آخرین وضعیت دعوای اوکراین علیه روسیه در قضیه اعمالِ کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی امحاء کلیه اشکالِ تبعیض نژادی
کدخبر: 30                                                                                                                    1397/2/26

رئیس دیوان بین المللی دادگستری در 12 مه 2017 (22 اردیبهشت 1396) موعد نهایی تبادل لوایح ابتدائی را در دعوای اوکراین علیه فدراسیون روسیه معین کرد. بدین ترتیب، اوکراین و روسیه فرصت خواهند داشت تا لوایح کتبی خود را به ترتیب تا تاریخ 12 ژوئن 2018 (22 خرداد 1397) و 12 جولای 2019 (21 تیرماه 1398) به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمایند.
توضیح آنکه اوکراین در 16 ژانویه 2017، با تقدیم دادخواستی دعوایی را علیه روسیه اقامه کرد و در آن ادعا کرد که روسیه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 1999 و کنوانسیون بین المللی امحاء کلیه اشکالِ تبعیض نژادی 1965 را نقض کرده است و تقاضا نمود که با محکومیت روسیه، مسئولیت بین المللی آن کشور را در قبال کلیه خسارات وارده اعلام نماید. براساس ادعای اوکراین ، پس از انقلاب نارنجی 2004 در آن کشور ، روسیه با دخالت در امور داخلی آن کشور اصول بنیادین حقوق بین الملل را نقض کرده است. بعلاوه ، براساس متن دادخواست ، روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه آشکارا قاعده آمره منع توسل به زور را نقض کرده است.
اوکراین همزمان با تقدیم دادخواست خود از دیوان تقاضای صدور اقدامات موقتی (provisional measures) کرد و بر آن اساس از دیوان خواست که از روسیه بخواهد تا فوراً از انجام هراقدامی که وضعیت و دامنه اختلاف را تشدید نماید جلوگیری نماید. بعلاوه ، اوکراین از دیوان تقاضا کرد که از روسیه بخواهد تا فوراٌ از حمایت مالی تروریسم در خاک آن کشور و اعمال ِ هرگونه تبعیض نژادی دست بردارد. 
متعاقبِ دادخواست اوکراین ، دیوان در 12 مه 2017 (22 اردیبهشت 1396) با صدور دستور موقتی از طرفین دعوا درخواست کرد که از هرگونه اقدامی که دامنه اختلافات را گسترده گرداند خودداری نماید ، همچنین دیوان از روسیه خواست تا به تعهدات خود به موجب کنوانسیون امحاء کلیه اشکالِ تبعیض نژادی 1965 عمل نماید و از اعمال محدودیتها بر جامعه تاتار کریمه دست بردارد ، بعلاوه دیوان از روسیه خواست تا در شبه جزیره کریمه حق بر آموزش به زبان اوکراینی را تضمین کند.
برای ملاحظه متن این خبر نگاه کنید به :
همچنین ، برای ملاحظه دستور موقت دیوان نگاه کنید به :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری