چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 آخرین وضعیت دعوای هند علیه پاکستان در قضیه جاداف نزد دیوان بین المللی دادگستری : تعیین موعد برای تبادل لوایح جوابیه
آخرین وضعیت دعوای هند علیه پاکستان در قضیه جاداف نزد دیوان بین المللی دادگستری : تعیین موعد برای تبادل لوایح جوابیه
کدخبر:   31                                                                 1397/2/26
دیوان بین المللی دادگستری با صدور دستوری در تاریخ 17 ژانویه 2018 (27 دیماه 1396) موعد نهایی تبادل لوایح جوابیه هند و پاکستان را در قضیه جاداف معین کرد. بدین ترتیب، هند و پاکستان فرصت خواهند داشت تا لوایح جوابیه خود را به ترتیب تا تاریخ 17 آوریل 2018 و 17 جولای 2018 به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمایند.
توضیح آنکه ، در تاریخ 8 مه 2017 دولت هند با تقدیم دادخواستی به دیوان علیه دولت پاکستان طرح دعوا کرد و در دادخواست خود ادعا کرد که پاکستان با بازداشت ، محاکمه و محکومیت اعدامِ یکی از اتباع هندوستان با نامِ کولبوشان جاداف کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی را نقض کرده است. مطابق با دادخواست هند ، پاکستان مکلف بوده است تا براساس تعهداتِ بین المللی اش بازداشت و محاکمه اتباعِ دول عضو معاهده وین را به اطلاعِ دولت متبوعِ فردِ محکوم برساند. لکن، دولت پاکستان بازداشت و محکومیت به مرگ کولبوشان جاداف را به اطلاع هندوستان نرسانده است. هندوستان در این دادخواست ادعا کرده است که کولبوشان جاداف در بلوچستان ایران ربوده شده و سپس در دادگاهی نظامی در پاکستان محاکمه شده است. بدین ترتیب ، هندوستان از دیوان می‌خواهد که نسبت به موارد ذیل حکم صادر نماید :
1) حکم اعدام کولبوشان جاداف را فوراً متوقف گرداند.
2) حکم اعدام کولبوشان جاداف برخلاف مقررات پاراگراف اول ماده 36 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی بوده و پاکستان با نقض ماده مزبور تعهد بین المللی خود را نقض کرده است.
3) پاکستان را الزام نماید تا حکم اعدامِ کولبوشان جاداف را ابطال نماید.
4) چنانچه پاکستان قادر به ابطال حکم صادره نباشد ، از دادگاه نظامی پاکستان بخواهد تا با اعلام آنکه حکم صادره خلاف مقررات حقوق بین الملل بوده است آن را ابطال نماید.
بعلاوه، هندوستان ضمن تقدیم دادخواست خود از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور دستور موقت کرد و به موجب آن از دیوان درخواست کرد تا پاکستان فوراً حکم اعدامِ کولبوشان جاداف را متوقف گرداند. یک روز پس از تقدیم دادخواست ، ریاست دیوان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 74 قواعد رسیدگی دیوان دستوری صادر کرد و در آن از پاکستان تقاضا کرد تا اجرای حکم اعدامِ کولبوشان جاداف را معلق گرداند. 
برای ملاحظه لینک خبر نگاه کنید به :
 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20180119-PRE-01-00-EN.pdf
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری