فارسی
 
.

آرم جدید مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تصویب شد

.
.
 
آرم جدید «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» مطابق طرح فوق در تاریخ   1397/2/5 به تصویب آقای دکتر محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بین المللی رسید و از این پس به جای آرم قبلی در مکاتبات این مرکز استفاده خواهد شد.
.
نسخه قابل چاپ