لوگوی 2
جمعه 28 ارديبهشت 1397 آرم جدید مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تصویب شد


 
آرم جدید «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» مطابق طرح فوق در تاریخ   1397/2/5 به تصویب آقای دکتر محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بین المللی رسید و از این پس به جای آرم قبلی در مکاتبات این مرکز استفاده خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری