فارسی
 
.

شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی

.
.


کد خبر  41                                                                                                                                        1397/5/26 
 
شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی
 
  

به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین‌المللی اعمال متخلفانه آن کشور، شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و مشخصاً عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1334 طی دادخواستی در تاریخ 25 تیرماه 1397 در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید.
در این شکایت مستدلاً تشریح گردیده است که تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته ای با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه مواد 4، 7، 8 ، 9 و 10 معاهده مودت 1334 مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران نماید.
.
نسخه قابل چاپ