جمعه 26 مرداد 1397 شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی کد خبر  41                                                                                                                                        1397/5/26 
 
شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی
 
  

به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین‌المللی اعمال متخلفانه آن کشور، شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و مشخصاً عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1334 طی دادخواستی در تاریخ 25 تیرماه 1397 در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید.
در این شکایت مستدلاً تشریح گردیده است که تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته ای با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه مواد 4، 7، 8 ، 9 و 10 معاهده مودت 1334 مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری