فارسی
 
انتشارات
انتشارات مرکز

 انتشارات مرکز علاقه‌مندان جهت تهیه نسخه های چاپی موجود


مجله حقوقی بین المللی، لوح فشرده 54 شماره مجله حقوقی بین المللی

 و مجموعه یازده جلدی آرای دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده

 با شماره تلفن 5-88825071  داخلی شماره 159 تماس حاصل فرمایند.


نشانی: تهران، خیابان آیت‌اله طالقانی، نبش خیابان شهید سیدعباس موسوی (فرصت شمالی سابق) شمارۀ 82

1