کتابفروشی
فهرست كتب قابل عرضه در فروشگاه كتاب مركز

فهرست كتب و مجلات موجود در فروشگاه كتاب مركز 


 

نشاني: تهران، خيابان آيت‌اله طالقاني، نبش خيابان شهيد سيدعباس موسوي (فرصت شمالي
 

سابق)، شمارۀ 82- تلفن: 5-88825071

رديف
كد
عنوان
مؤلف/ مترجم
ناشر
قيمت پشت جلد (ريال)
1 
00110
Contract Law
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
1.450
2 
01016
Criminal Law
Clarkson
جهاد شهيد بهشتي
4.000
3 
00108
Equity
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
250
4 
00109
Int. Economic Law
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
2.100
5 
01796
آشنايي با حقوق و تكاليف شهروندي در نظام ج.ا.ا
سيادي- كوچ‌نژاد
اداره كل تدوين
7.000
6 
01791
آيين‌نامه داخلي مجلس
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
19.000
7 
01263
احزاب و جمعيت‌ها
اداره كل قوانين
اداره كل قوانين
29.000
8 
01002
اللمعه الدمشقيه
الشهيد الاول
كتابفروشي يلدا
5.500
9 
01144
بررسي مفاهيم اجبار و اكراه
 
روزنامه رسمي
12.000
    10              
01279
بررسي مفاهيم اجبار و اكراه
 
روزنامه رسمي
12.000
    11              
01790
برنامه پنجم توسعه
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
70.000
    12              
01773
تحقيقات كيفري
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
45.000
    13              
00102
تنظيم معاهدات بين‌المللي
عنايت
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
2.000
    14              
01766
توسعه قضايي
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
30.000
    15              
01204
ثبت احوال، آمار، سرشماري
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
16.000
    16              
01130
جرائم نيروهاي مسلح
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
19.000
    17              
01237
جرائم و مجازات‌ها
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
55.000
    18              
01765
جرم در ايران (پيشگيري)
حسن قاسمي مقدم
روزنامه رسمي
30.000
    19              
01003
چك پرداخت‌نشدني
صالح وليدي
نشر داد
2.500
    20              
00130
حقوق بين‌الملل نوين
بهمن آقايي
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
13.000
    21              
01767
حقوق تطبيقي
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
65.000
    22              
01775
حمايت از شهود
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
20.000
    23              
00141
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 1)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    24              
00150
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 10)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.334
    25              
00151
دايرةالمعارف حقوق بين‌الملل (جلد 11)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.334
    26              
00152
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 12)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.334
    27              
00142
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 2)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    28              
00144
دايرةالمعارف حقوق بين‌الملل (جلد 4)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    29              
00145
دايرةالمعارف حقوق بين‌الملل (جلد 5)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    30              
00146
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 6)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    31              
00147
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 7)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    32              
00148
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 8)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.333
    33              
00149
دايرة‌المعارف حقوق بين‌الملل (جلد 9)
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
33.334
    34              
01187
درآمدي بر اصول نظام كيفري اسلام
 
روزنامه رسمي
17.500
    35              
00119
درس‌هايي از داوري‌هاي نفتي جلد اول
محمدعلي موحد
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    36              
01786
ديوان عالي كشور
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
230.000
    37              
01759
ديوان عدالت اداري شماره 3
معاونت پژوهشي
 
100.000
    38              
01794
ديوان عدالت اداري شماره 4
معاونت پژوهشي
 
120.000
    39              
01771
سازمان ملل متحد
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
40.000
    40              
01799
ساز و كارهاي حقوقي ارزيابي آثار مقررات‌گذاري
مسعود فريادي
اداره كل تدوين
30.000
    41              
01199
سركوب تروريسم در حقوق بين‌الملل معاصر
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
20.000
    42              
01785
سي.دي مجله حقوقي
 
 
50.000
    43              
01054
سياست جنايي
نجفي ابرندآبادي
نشر يلدا
4.500
    44              
01158
ضوابط اجرائي بودجه 1382
 
روزنامه رسمي
2.200
    45              
01159
ضوابط اجرائي بودجه 1383
 
روزنامه رسمي
4.000
    46              
01186
عدالت براي بزه‌ديدگان
 
روزنامه رسمي
18.000
    47              
01763
عدالت ترميمي (بسترهاي تاريخي)
حشمت‌اله عزيزي
روزنامه رسمي
15.000
    48              
01751
فرهنگ حقوقي (نهاد)
اداره كل تدوين
 
100.000
    49              
01768
فناوري اطلاعات (حقوق)
اميرحسين جلالي
روزنامه رسمي
50.000
    50              
01281
فهرست قوانين، مصوبات آراء وحدت رويه سال 82
 
روزنامه رسمي
3.000
    51              
01277
فهرست قوانين، مصوبات آراء وحدت رويه سال 84
 
روزنامه رسمي
4.000
    52              
01278
فهرست قوانين، مصوبات آراء وحدت رويه سال 85
 
روزنامه رسمي
6.000
    53              
01011
ق.آ. تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب
م. باقر كرمي
كتاب آينده
1.200
    54              
01067
قانون اساسي الجزاير
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
5.000
    55              
01066
قانون اساسي ايتاليا
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
5.000
    56              
01750
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
30.000
    57              
01783
قانون اساسي سنگال
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
20.000
    58              
01069
قانون اساسي سوئيس
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
5.500
    59              
01073
قانون اساسي كره جنوبي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
2.800
    60              
01076
قانون اساسي مراكش
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
2.200
    61              
01065
قانون اساسي نيجر
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
3.000
    62              
01103
قانون استحدام نيروهاي انتظامي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
10.000
    63              
01095
قانون بودجه سال 1383
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
20.000
    64              
01096
قانون بودجه سال 1384
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
19.000
    65              
01335
قانون بودجه سال 1385
اداره كل قوانين
اداره كل قوانين
30.000
    66              
01239
قانون بودجه سال 1386
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
38.000
    67              
01749
قانون بودجه سال 1387
اداره كل تدوين
 
20.000
    68              
01784
قانون تجارت (جيبي)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
42.000
    69              
01081
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
14.000
    70              
01202
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
25.000
    71              
01077
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
6.500
    72              
01788
قانون دادرسي كيفري (جيبي)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
30.000
    73              
01787
قانون دادرسي مدني (جيبي)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
38.000
    74              
01762
قانون داوري كيفري فرانسه
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
50.000
    75              
01166
قانون سازمان نظام پزشكي
 
روزنامه رسمي
1.500
    76              
01287
قانون سازمان نظام پزشكي
 
روزنامه رسمي
1.500
    77              
01198
قانون صدور چك
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
6.000
    78              
01196
قانون كار
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
45.000
    79              
01789
قانون مدني (جيبي)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
30.000
    80              
01793
قانون مدني (وزيري)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
70.000
    81              
01153
قانون و ضوابط اجرايي بودجه سال 1384
 
روزنامه رسمي
4.500
    82              
01083
كاركردهاي روابط عمومي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
4.000
    83              
01189
گزارش جرم‌زدائي اروپا
 
روزنامه رسمي
25.000
    84              
00106
مبالغه مستعار
محمدعلي موحد
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
2.500
    85              
01303
مجله تحقيقات حقوقي شمارۀ 10
 
 
12.000
    86              
00116
مجله تحقيقات حقوقي شمارۀ 11 و 12
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    87              
00165
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 10
 
 
12.000
    88              
00120
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 18 و 19
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
8.000
    89              
00166
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 2
 
 
12.000
    90              
00126
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 20
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
8.000
    91              
00127
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 21
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
6.000
    92              
00128
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 22
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
7.000
    93              
00132
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 24
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    94              
00133
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 25
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    95              
00134
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 26-27
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    96              
00135
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 28
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    97              
00167
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 3
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    98              
00137
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 30
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
12.000
    99              
00168
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 38
 
 
12.000
   100            
00169
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 39
 
 
15.000
   101            
00170
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 40
 
 
20.000
   102            
00171
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 41
 
 
20.000
   103            
00172
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 42
 
 
20.000
   104            
01282
مجله حقوقي بين‌المللي شمارۀ 6 دادگستري
 
روزنامه رسمي
1.200
   105            
01059
مجله كانون وكلا شمارۀ 10 (165-164)
 
كانون وكلا
4.000
   106            
01205
مجموعه آراي ديوان عدالت اداري
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
60.000
   107            
01102
مجموعه اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
10.000
   108            
01747
مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
20.000
   109            
01124
مجموعه پولي و بانكي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
45.000
   110            
01752
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي
 
روزنامه رسمي
200.000
   111            
01241
مجموعه دفاتر اسناد رسمي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
30.000
   112            
01123
مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلدهاي 1، 2، 3، 5)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
134.000
   113            
01135
مجموعه صنايع
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
32.500
   114            
01104
مجموعه قانون برنامه توسعه چهارم
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
23.000
   115            
01228
مجموعه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
 
اداره كل قوانين
45.000
   116            
01137
مجموعه قوانين 1359
 
روزنامه رسمي
25.000
   117            
01138
مجموعه قوانين 1362
 
روزنامه رسمي
20.000
   118            
01140
مجموعه قوانين 1380
 
روزنامه رسمي
65.000
   119            
01141
مجموعه قوانين 1381
 
روزنامه رسمي
65.000
   120            
01142
مجموعه قوانين 1382
 
روزنامه رسمي
75.000
   121            
01143
مجموعه قوانين 1383
 
روزنامه رسمي
85.000
   122            
01227
مجموعه قوانين استخدامي قضات
 
اداره كل قوانين
33.000
   123            
01013
مجموعه قوانين تجاري 1374-1375
غ. دواني
فيروزه
6.500
   124            
01181
مجموعه قوانين سال 1384
 
روزنامه رسمي
100.000
   125            
01226
مجموعه قوانين سرمايه‌گذاري
 
اداره كل قوانين
50.000
   126            
01203
مجموعه قوانين ماليات‌هاي مستقيم
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
26.000
   127            
01162
مجموعه قوانين و مقررات حقوقي دفتر اول
 
روزنامه رسمي
25.000
   128            
01161
مجموعه قوانين و مقررات حقوقي دفتر دوم
 
روزنامه رسمي
25.000
   129            
01753
مجموعه قوانين و مقررات 1386
روزنامه رسمي
روزنامه رسمي
300.000
   130            
01780
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
85.000
   131            
01758
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني جلد 1
اداره كل تدوين
 
80.000
   132            
01099
مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
35.000
   133            
01779
مجموعه قوانين و مقررات جرائم و مجازات‌ها (جلد 1)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
105.000
   134            
01797
مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي حل اختلاف
 
اداره كل تدوين
12.000
   135            
01757
مجموعه قوانين و مقررات گذرنامه
اداره كل تدوين
 
40.000
   136            
01748
مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
80.000
   137            
01112
مجموعه قوانين و مقررات نظامهاي حرفه‌اي (جلد 1)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
24.000
   138            
01113
مجموعه قوانين و مقررات نظامهاي حرفه‌اي (جلد 2)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
24.000
   139            
01114
مجموعه قوانين و مقررات نظامهاي حرفه‌اي (جلد 3)
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
21.000
   140            
01800
مجموعه قوانين و مقررات وكالت مشاور حقوقي
 
اداره كل تدوين
75.000
   141            
01107
مجموعه قيمت‌گذاري و توزيع كالا و خدمات
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
14.000
   142            
01240
مجموعه محاسبات عمومي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
33.000
   143            
01115
مجموعه مصوبات شوراي عالي اداري 1375-1369
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
10.000
   144            
01792
مجموعه مصوبات شوراي عالي اداري 1382-1376
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
94.000
   145            
01178
مجموعه مقررات معادن
 
اداره كل قوانين
20.000
   146            
01109
مجموعه نظرات حقوقي 1369
اداره كل حقوقي
اداره كل تدوين
16.500
   147            
01297
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 10
 
شوراي نگهبان
125.000
   148            
01298
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 11
 
شوراي نگهبان
85.000
   149            
01290
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 2
 
شوراي نگهبان
3.000
   150            
01291
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 3
 
شوراي نگهبان
4.000
   151            
01292
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 4
 
شوراي نگهبان
15.000
   152            
01293
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 6
 
شوراي نگهبان
29.000
   153            
01294
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 7
 
شوراي نگهبان
64.000
   154            
01295
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 8
 
شوراي نگهبان
70.000
   155            
01296
مجموعه نظريات شوراي نگهبان جلد 9
 
شوراي نگهبان
100.000
   156            
01117
مجموعه وظايف و اختيارات دولت
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
20.000
   157            
01116
مجموعه وظايف و اختيارات رياست جمهوري جلد 1
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
14.500
   158            
01122
مجموعه وظايف و اختيارات وزرا جلد 2
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
30.000
   159            
01090
مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
15.000
   160            
01086
مجموعه وظايف و اختيارات وزير بازرگاني
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
5.000
   161            
01089
مجموعه وظايف و اختيارات وزير تعاون
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
2.000
   162            
01085
مجموعه وظايف و اختيارات وزير راه و ترابري
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
3.500
   163            
01798
مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي ج.ا.ا
مسلم آقايي
اداره كل تدوين
40.000
   164            
01125
مسئوليت مدني رسانه‌هاي همگاني
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
40.000
   165            
01746
مصونيت قضايي دولت در حقوق بين‌الملل
اداره كل تدوين
اداره كل تدوين
35.000
   166            
00105
مقدمه‌اي بر حقوق تطبيقي
 
دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي
2.000
   167            
01302
مقررات تجارت اسلحه
 
 
12.000
   168            
01062
موجبات طلاق
م. دانائي علمي
اطلس (آريان)
3.300
   169            
01770
ميراث فرهنگي (جرايم عليه)
ك. غني كله‌لو
روزنامه رسمي
30.000
   170            
00173
ويژه‌نامه مجله حقوقي بين‌المللي
 
مركز امور حقوقي بين‌المللي
20.000
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری