فارسی
 
مجله حقوق بین الملل
مجله حقوقی بین المللی شماره 63 (پاییز - زمستان 1399)مجله حقوقی بین‌‌المللی


شماره
63  (پاییز ـ زمستان 1399)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 فهرست مطالب                          
                                                                
مبنا و تحول نظریه مخاطره‌آمیز بودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین‌المللیو حقوق تطبیقی
سیدعلی خزائی، محسن محبی
 
توزیع جبران خسارت در وضعیت مسئولیت مشترک بین‌المللی
محمدرضا ضیائی بیگدلی، نسرین ترازی
 
امکان اعتـراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمـدی قانون‌‌ حاکـم توسط داور
سیدقاسم زمانی، آرمین طلعت
 
اصل حاکمیت اراده و محـدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌هایتجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی
محمدعلی بهمئی، رضا باستانی نامقی
 
اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل
محمدجعفر قنبری جهرمی، آرزو به­ پیک

حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا
محمدحسین رمضانی قوام ­آبادی، محدثه کوشا
 
موانع آمره‌بودن قاعده منع توسل به زور
محسن عبدالهی، کیوان بهزادی

رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران:مطالعه موردی آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند
سیامک کرم ­زاده، عبدالله عابدینی

موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری
علیرضا رنجبر، علی گرشاسبی

 مسئولیت بین­ المللی دولت کانادا به‌واسطه نقض مصونیت دولت ایران درنتیجه توقیف حساب­های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرایدادگاه­ های امریکا
وحید بذّار
 
آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمـال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا بهپرونده نوراِستار در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
جواد صالحی

تعهدات دولت­های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی
 نرگس اکبری، علی مشهدی

امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران
محمدمجد کابری، اعظم انصاری
 
نمایه مقالات شماره‌های 61 و 62 مجله حقوقی بین‌المللی
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
 
1