فارسی
 
مدیریت علمی و پژوهشی
شرح وظایف مصوب مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی
 
هماهنگی با نهادهای پژوهشی ذیربط در دولت و کلیه دستگاههای اجرایی و مجامع علمی و دانشگاهی در جهت ارتقاء امور علمی ـ پژوهشی؛
ارائه برنامه‌های لازم در جهت ارتقای پژوهش راهبردی و کاربردی در حوزه حقوقی بین‌المللی؛
حمایت از برنامه‏های تحقیقاتی و پژوهشی ارگانها و دستگاههای بین‌المللی در حوزه دعاوی و داوریهای بین‌المللی؛
برنامه‏ریزی جهت برگزاری همایش‏ها و سمینارهای علمی و پژوهشی با نظر معاون مربوطه در راستای سیاستهای مرکز؛
تلاش در جهت تدوین مجلات و نشریات تخصصی در حوزه حقوق بین‏الملل؛
حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع حقوق  بین‏الملل و در راستای مأموریتها و اهداف مرکز؛
ارتقاء علمی مجله حقوقی بین‌المللی
تدبیر امور مربوط به کتابخانه و ارائه نشریات مرتبط با حقوق بین‏‌الملل؛
تقسیم کار امور مربوط به حوزه پژوهش و تحقیقات؛
کمک به انجام دستورات مقامات مافوق در راستای گسترش حقوق علمی و پژوهشی؛
ارائه طرحهای لازم درخصوص بهینه‌سازی امور عملی ـ پژوهشی؛
تدبیر امور مربوط به چاپ و نشر مقالات، مجلات، لوح فشرده و سایر موارد؛
تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی پژوهشگران، محققین حوزه حقوق بین‌الملل با همکاری دستگاه‌های داخلی و نهادها و مراجع بین‌المللی؛
پاسخگویی به کارشناسان گروههای ذیربط در حوزه مدیریت کاری و مراجعین؛
تشکیل کمیته یا شورای تحقیقات و پژوهش مرکز جهت ارائه برنامه‌های تکمیلی در حوزه پژوهش؛
بکارگیری تمهیدات لازم جهت انجام و سفارش پژوهشهای راهبردی، کاربردی و مطالعات حقوقی تطبیقی؛
انجام مطالعه تطبیقی و پژوهش محور بین حقوق اسلام و حقوق سایر کشورها؛
بررسی تخصصی سایتها، نشریات و مطبوعات حقوقی جهت امور پژوهشی و تحقیقاتی؛
ارائه سرفصل‌های مهم امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت تصمیم‏‌گیری‌های مقامات مافوق؛
انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه امور حقوق بین‌المللی و دعاوی بین‌المللی؛
شناخت و بررسی زمینه‌های لازم برای توسعه پژوهشهای کاربردی و ارتقای موقعیت آنها در نظام علمی ـ پژوهشی کشور؛
بررسی و مطالعه نیازهای جدید جامعه حقوقی متخصص و تدوین برنامه برای فعال ساختن؛ ظرفیت‏ها و توانایی‌های مراکز علمی و پژوهشی در زمینه مأموریتهای محوله به مرکز؛
شناخت و بررسی حوزه‌های تعاملی بین دستگاههای اجرایی و مجامع علمی و دانشگاهی؛
آینده نگری و شناخت نیازهای جدید در حوزه پژوهش‌های کاربردی؛
انجام مطالعات لازم در زمینه مسأله‌یابی و سیاستگذاری امور علمی و پژوهشی؛
ایجاد و توسعه کانون‌های تفکر در حوزه مطالعاتی و علمی حقوق بین‌المللی؛
تلاش در جهت دایر نمودن کرسی‌های تخصصی دعاوی و داوریهای ‏بین‌المللی در دانشگاههای داخلی. 
 
 
1