قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 موضوع نامه شماره 51197/25741 مورخ 14/10/1381 دفتر تصميم‎نامه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران
تصميمنامه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران
(موضوع نامه شماره 51197/25741 مورخ 14/10/1381 دفتر هيئت دولت)
 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
با سلام،
همانگونهكه مستحضر هستيد، پيشنهاد شماره 43910 مورخ 27/9/1380 آن وزارت درخصوص «عضويت نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در اجلاسهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها» در جلسه مورخ 4/10/1381 هيئت دولت مطرح و مقرر گرديد در اجلاسهاي بين‏المللي كه منجر به امضاي موافقتنامه يا ساير اسناد تعهدآور براي جمهوري اسلامي ايران توسط دستگاهها و سازمانهاي دولتي ميگردد، از نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور نيز دعوت به عمل آيد.
دبير هيئت دولت
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور