قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 موضوع نامه شماره 26633 مورخ 3/5/1384 معاون حقوقي و ابلاغ تصميم‎نامه‏هاي هيأت محترم وزيران
ابلاغ تصميم‎نامه‏هاي هيأت محترم وزيران
(موضوع نامه شماره 26633 مورخ 3/5/1384 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور)
 
كليه وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور
 
با سلام،
با ايفاد تصوير نامه شماره 21753/33009 مورخ 12/4/1384 دبير محترم هيئت دولت درخصوص «تأكيد بر تصميم مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران (موضوع نامه شماره 51197 مورخ 14/10/1381) راجع به لزوم دعوت از نمايندگان اداره كل توافقهاي بين‎المللي اين معاونت براي شركت در جلسات اجلاسهاي بين‎المللي و كميسيونهاي مشترك با ساير كشورها به منظور تأييد موارد «تطبيق ترجمه‎اي» و «حقوقي» اسناد تعهدآوري كه در جلسات ياد شده بررسي و به امضا مي‎رسد» خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اجراي تصميمات ياد شده اقدام لازم معمول گردد و تاريخ اجلاس بعدي كميسيونهاي مشترك با كشورهايي را كه مسئوليت آن بهموجب تصويب‎نامه شماره 21780/ت26527هـ مورخ 24/4/1382 (و اصلاحيه‎هاي آن) برعهده آن وزارت/ سازمان است، به اين معاونت اعلام فرمايند.                                                         
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور