قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 ابلاغيه شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374 تصميم‎نامه مورخ 15/11/1374 هيئت وزيران
تصميمنامه مورخ 15/11/1374 هيئت وزيران
(ابلاغيه شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374)
 
معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/11/1374 مقرر نمود:
به منظور تبيين وضعيت عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي كميته‌اي متشكل از معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور،معاونامور بين‌الملل وزارت امور خارجه، معاون سازمان برنامه و بودجه و معاون ذي‌ربط وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي مستقل حسب مورد، عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران را در سازمانها و مجامع بين‌المللي كه در حال حاضر دستگاههاي ذي‌ربط عضو آن هستند، بررسي نمايد و نتيجه يكجا در جلسه هيئت دولت مطرح شود.
 
معاون اول رئيس جمهور
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور