اخبار
مجله 60-01
شصتمین شماره مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد شصتمین شماره دوفصلنامه مجله حقوقی بین‌المللی‌(علمی ـ پژوهشی) بهار‌ـ تابستان 1398 در 424 صفحه به صورت الکترونیک و چاپی منتشر شد.1
باسمه تعالی
 

 
 
شصتمین شماره مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد
 
شصتمین شماره دوفصلنامه مجله حقوقی بینالمللی(علمی ـ پژوهشی) بهار‌ـ تابستان 1398 در 424 صفحه به صورت الکترونیک و چاپی منتشر شد.
موضوعات متنوعی چون، نظریه‌های متابعت، نقش دادگاه‌های ملی در داوری، تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه، سازوکار نظارت بر موافقتنامه پاریس، جنوبگان، روش‌شناسی در حقوق بین‌الملل، دیتاسنتر دولت خارجی، غرامت تحریم‌ها، تروریسم سایبری، اصول احتیاط و پیشگیری، تفسیر معاهدات غیرحقوق‌بشری، انصاف در داوری تجاری، شروط یکطرفه تعیین صلاحیت داوری و نقد کتاب سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل عناوین مطالب این شماره از مجله را تشکیل می‌دهد.
برای مطالعه این شماره از مجله و شماره‌های قبلی اینجا را کلیک کنید.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری