اخبار
مجله 60-01
شصت و دومین شماره مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد شصت و دومین شماره  مجله حقوقی بین المللی (دو فصلنامه علمی) بهار‌ـ تابستان 1399 مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در 376 صفحه به صورت الکترونیکی منتشر شد.
باسمه تعالی
 

 
 
شصت و دومین شماره مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد
 
شصت و دومین شماره  مجله حقوقی بین المللی (دو فصلنامه علمی) بهار‌ـ تابستان 1399 مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در 376 صفحه به صورت الکترونیکی منتشر شد.
 عناوین مقالات ومطالب این شماره به شرح ذیل است: 
1-چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید براقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالیFATF) 2)- بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم3- فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط4- قائم‌به‌‌ شخص بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی5- چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977 6 -حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه7-نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین  8-حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی) 9- امکان‌سنجی جرم‌انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین‌المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین‌الملل10- مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» در حقوق بین‌الملل هسته ای11- رویکرد کلی به آیین عدم‌ پایبندی در موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی چندجانبه(با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن) 12-آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داو
ری تجاری بین المللی 13-مفهوم «مانع» برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم ها  14- گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده 15- نمایه شماره های 60 و61 مجله حقوقی بین المللی.
برای مطالعه این شماره از مجله و شماره‌های قبلی اینجا را کلیک کنید.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری