اخبار
مجله 60-01
شصت و سومین شماره مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد شصت و سومین شماره  مجله حقوقی بین المللی (دو فصلنامه علمی) پاییزـ زمستان 1399 مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در 392 صفحه به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
باسمه تعالی
 
شصت وسومین شماره مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد
 
شصت و سومین شماره مجله حقوقی بین المللی (دو فصلنامه علمی) پاییز‌ـ زمستان 1399 مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در 392 صفحه به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
 عناوین مقالات ومطالب این شماره به شرح ذیل است: 

1- مبنا و تحول نظریه مخاطره‌آمیز بودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی.2- توزیع جبران خسارت در وضعیت مسئولیت مشترک بین‌المللی3- امکان اعتـراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمـدی قانون‌‌ حاکـم توسط داور.4- اصل حاکمیت اراده و محـدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی.5- اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل .6-حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا. 7- موانع آمره‌بودن قاعده منع توسل به زور.8- رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران:مطالعه موردی آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند. 9- موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری.10- مسئولیت بین­المللی دولت کانادا به‌واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب­های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه­های امریکا.11- آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمـال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها. 12- تعهدات دولت­های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی 13- امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران. 14- نمایه مقالات شماره‌های 61 و 62 مجله حقوقی بین‌المللی. 15- چکیده مقالات به زبان انگلیسی
برای مطالعه این شماره از مجله و شماره‌های قبلی اینجا را کلیک کنید.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری