اخبار حقوقی بین المللی
شنبه 14 آبان 1401 طرح دعوا گینه استوایی علیه فرانسه در دیوان بین المللی دادگستری
طرح دعوا گینه استوایی علیه فرانسه در دیوان بین المللی دادگستری
« نقض‌های ادعایی تعهدات فرانسه به موجب کنوانسیون ملل متحد در مورد فساد مصوب 31 اکتبر 2003 (کنوانسیون مریدا)»
 
براساس اخبار منتشره در تارنمای دیوان بین‌المللی دادگستری، دولت گینه استوایی در تاریخ 29 سپتامبر سال جاری میلادی دعوایی را علیه دولت فرانسه با استناد به بند یک ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده 66 کنوانسیون سازمان ملل در مورد فساد (مریدا) دیوان مطرح نمود. این کنوانسیون 189 عضو دارد که دولتهای گینه استوایی و فرانسه نیز هر دو عضو این کنوانسیون به شمار می‌روند. در دادخواستی که از سوی دولت گینه استوایی در دیوان به ثبت رسیده، این دولت معتقد است که دولت فرانسه تعهداتش را به موجب کنوانسیون مزبور به واسطه عدم‌همکاری و عدم‌بازگرداندن اموالی که این دولت درخواست بازپس‌گیری آن را کرده، نقض نموده است و همچنان به این نقض ادامه می دهد. خواهان ادعا می‌کند فرانسه اموالی را که در ارتباط با اختلاس اموال عمومی کشورش مصادره شده، از جمله شامل اموال غیرمنقولی که قبل از مصادره از سوی فرانسه در مالکیت موثر و قانونی دولت گینه استوایی بوده، به آن بازنگردانده است. دولت گینه استوایی همچنین مدعی است که براساس کنوانسیون مذکور، درخواست‌هایی را برای مسترد نمودن این دارایی‌ها مطرح نموده اما  فرانسه آنها را بی‌پاسخ گذاشته است. این درحالی است که در تاریخ 20 جولای سال جاری، فرانسه ساختمان واقع در خیابان 40-42 فوش در پاریس -یکی از اموالی که گینه استوایی به دنبال مستردسازی آن بود‌- را برای فروش گذاشته است.  خواهان از دیوان می‌خواهد که اعلام کند فرانسه در قبال نقض تعهداتش مسئول است و باید با اراده خود، تمام اموال موضوع خواسته گینه استوایی  را به آن بازگرداند.
خواهان مدعی است تمام فرایندهای لازم را برای طرح دعوی نزد دیوان طی نموده و دیوان برای رسیدگی به این دادخواست حائز صلاحیت است. افزون بر این، گینه استوایی ضمن استناد به ماده 41 اساسنامه و مواد 73، 74 و 75 آیین رسیدگی دیوان و وجود خطر قریب الوقوع که ممکن است منجر به ضرر غیرقابل جبران شود، خواستار صدور اقدام موقت به منظور حفظ حقوق این کشور شد.
با این حال، در تاریخ 19 اکتبر، یک هفته پس از تعیین تاریخ برگزاری جلسه استماع در مورد صدور اقدام موقت توسط دیوان، گینه استوایی ضمن تقدیم نامه‌ای به دبیرخانه از پس‌گیری درخواست صدور اقدام موقت خبر داد. در این نامه گینه استوایی اعلام می‌کند: «درخواست خود را برای صدور اقدامات موقت به منظور تمرکز بر روی ماهیت رسیدگی پس می‌گیرد تا دادگاه بتواند در اولین فرصت اختلاف را حل و فصل نماید.»

لینک‌های مفید جهت مطالعه بیشتر: