اخبار حقوقی بین المللی
یکشنبه 4 دی 1401 معرفی منابع حقوق بین الملل- شماره 7
تجارت با دشمنِ دوست
Trading with a Friend's Enemy

American Journal of International Law, Volume 116, Issue 4, October 2022, pp. 720 – 730
Anton Moiseienko
چکیده
 واکنش اولیة غرب به حمله روسیه به اوکراین، تحریمهای اقتصادی بوده است. همانطور که انتظار میرفت، درباره اینکه این تحریم‌ها در پاسخ‌های آتی به اقدامات و روابط بین‌دولتی چه نتیجهای دارد، گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته است.
حداقل تا آنجا که به نقض تعهدات عامالشمول مرتبط می‌شود، اصول زیربنای قواعد «تجارت با دشمن» که ظاهراً مربوط به دورانی در گذشته بود، دوباره متجلی شده است؛ اما این اصول در حال حاضر، نه تنها در مورد دشمنان خود قدرت‌های تحریم‌کننده، بلکه در همبستگی با دولت دیگر نیز اعمال می‌شود. رویه فعلی در خصوص گسترش اعمال تحریمها میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
بخش‌های مقاله:
-           تحریم علیه روسیه
-           تجارت با دشمن
-           مصونیتهای حاکمیتی
-           تحریمهای چندجانبه
 
قضایی‌شدن دریا: برقراری روابط زیر سایة معاهدة حقوق دریاها

Judicialization of the Sea: Bargaining in the Shadow of UNCLOS
American Journal of International Law, Volume 115, Issue 4, October 2021, pp. 579 – 621

Sara McLaughlin Mitchell
And

 Andrew P. Owsiak
چکیده
ذیل ارائه یک تحلیل عملی جامع از اختلافات دریایی در طول قرن بیستم، مقاله حاضر این ایده را بررسی می‌کند که دادگاه‌های بین‌المللی فضایی ایجاد می‌کنند که به‌طور قابل‌توجهی روابط کشورهای بالقوه طرف دعاوی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌طور خاص، تسلیم اعلامیه‌های اختیاری بر اساس ماده 287 عهدنامه حقوق دریاها، استفاده دولت‌ها از روش‌های غیرالزام‌آور حل و فصل اختلاف را افزایش می‌دهد و این مقاله معتقد است که علت آن این است که اعلامیه‌های مزبور به‌طور قابل ملاحظه‌ای، امکان دخالت دادگاه در حل اختلافات احتمالی را مطرح کرده و نتایج احتمالی طرح دعوا را روشن‌تر می‌سازد. یافتة اصلی مقاله این است که دولت‌های صادر کننده اعلامیه‌ ذیل ماده 287 عهدنامه حقوق دریاها، دعاوی دریایی کمتر، مذاکرات مسالمت‌آمیز بیشتر و نیاز کمتری به حل و فصل قضایی اختلافات در این حوزه دارند.
بخش‌های مقاله:
 • قضایی کردن روابط بین‌المللی: نقش دادگاه‌های بین‌المللی
 • نظریه التزام به عهدنامه حقوق دریاها و روابط میان‌ دولت‌ها
 • طرح پژوهش
 • نتایج عملی
   
معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه: حقوق بین‌الملل و ابعاد اقتصادی دیون دولتی

BITs & Bonds: The International Law and Economics of Sovereign Debt
American Journal of International Law, Volume 115, Issue 2, April 2021, pp. 242 – 280

Stratos Pahis

چکیده
تصمیمات قضایی اخیر نشان می‌دهد که بدهی‌های دولتی در آیندة قابل پیش‌بینی، موضوع معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری (BITs) خواهد بود. این مقاله استدلال می‌کند که اعمال این معاهدات برای اوراق قرضة دولتی با تشویق رفتار ناکارآمد دولت و طلبکار و افزایش هزینة کلی بدهی‌های دولتی، عملکرد اقتصادی اصلی آن معاهدات را تضعیف می‌کند. همچنین بر آن است که با رویکرد تفسیری که منجر به رفتار برابر با بستانکاران مشابه می‌شود، به شناسایی و بررسی این دغدغه بپردازد.
بخش‌های مقاله:
 • معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه در نظم اقتصادی بین‌المللی
 • چالش معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه
 • حل چالش معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه
 

رویکردهای متناقض راجع به رویه ایالات متحده امریکا در مورد مصونیت مقامات خارجی


Conflicting Approaches to the U.S. Common Law of Foreign Official Immunity
American Journal of International Law, Volume 115, Issue 1, January 2021, pp. 1 – 19
Curtis A. Bradley


چکیده
 دادگاه‌های ایالات متحده، بیش از یک دهه کوشیدند که نظم حقوقی واحد و مشخصی را در خصوص مصونیت حقوقی نسبت به دعاوی علیه مقامات دولتی خارجی برقرار کنند، با این حال، مراجع مزبور اکنون در مورد تعدادی از موضوعات، دچار اختلاف نظر هستند، از جمله اینکه تدبیر و مدیریت چه میزانی از موضوعات مربوطه باید به قوه مجریه موکول شود و اینکه آیا باید استثنای قاعده آمره را به رسمیت بشناسند یا خیر. تحلیل حاضر، قائل به تشتت مفهومی میان دو رویکرد در دادگاه‌های ایالات متحده است: یکی رویکرد «اثر حکم» (effect-of-judgment) که فقط در صورتی مصونیت را مطرح می‌کند که حکم مورد نظر خواهان، به‌طور مستقیم علیه دولت خارجی قابل اجرا باشد و دیگری رویکرد گسترده‌تر «ماهیت عمل» (nature-of-act) که در وضعیتی قائل به ایجاد مصونیت است که دعوای خواهان، عملی را که از طرف دولت انجام شده به چالش کشیده باشد. این تحلیل، رویکرد «ماهیت عمل» را تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا قیاس‌ این موضوع با دعاوی حقوق مدنی داخلی نابجا و غیردقیق است.
بخش‌های مقاله:
 • پیشینه (نسبتاً نامشخص) حقوق بین‌الملل
 • قضیه سمنتر و آنچه باز گذاشته شد...
 • رویکردهای متناقض راجع به مصونیت مقامات خارجی