اخبار حقوقی بین المللی
شنبه 30 اسفند 1399 انتصاب دکتر توکل حبیب‌زاده به‌عنوان «نماینده جمهوری اسلامی ایران در تمام پرونده‌های بین‌المللی»

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور طی حکمی به‌تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ دکتر توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی را به‌عنوان «نماینده جمهوری اسلامی ایران در تمام پرونده های بین‌المللی» منصوب کرد.
متن حکم به شرح ذیل است: