اخبار حقوقی بین المللی
دوشنبه 7 شهریور 1401 رویدادهای مهم مرتبط با دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی
رویدادهای مهم مرتبط با دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی

1- دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
پرونده اوکراین علیه روسیه در خصوص نقض‌های ادعایی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید
در تاریخ 21 ژوئیه، دولت لتونی با استناد به ماده 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و با ثبت یک اعلامیه، خواهان ورود به پرونده اوکراین علیه روسیه در خصوص نقض‌های ادعایی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید به عنوان طرف ثالث شد. استدلال دولت فوق برای ورود به پرونده بر این نکته قرار گرفته بود که لتونی به عنوان عضو کنوانسیون منع ژنوسید، منفعتی مستقیم در تفسیر کنوانسیون مزبور داشته که این منفعت می‌تواند در اثر تصمیمات دیوان در جریان رسیدگی، تحت تأثیر مستقیم قرار گیرد.
همچنین در تاریخ 22 ژوئیه، دولت لیتوانی نیز با صدور اعلامیه‌ای، درخواست ورود خود به عنوان ثالث به پرونده اوکراین علیه روسیه را به دیوان تقدیم نمود. از دید دولت لیتوانی، این دولت از منفعتی مشترک با سایر دولت‌های عضو کنوانسیون منع ژنوسید، در رابطه با تضمین تفسیر صحیح مفاد سند مزبور به عنوان یک معاهده بین‌المللی متضمن تعهدات ارگاامنس و به تبع آن جلوگیری از تفسیر نادرست آن، در زمان حال یا آینده برخوردار می‌باشد.
در نهایت، در تاریخ 29 ژوئیه، دولت زلاندنو نیز با تقدیم اعلامیه مشابهی به دیوان، بر تأثیرگذاری موضوعات مطروحه در پرونده دعوای اوکراین علیه روسیه، بر بسیاری از اصول و تعهدات بین‌المللی تأکید کرده و اعلام داشته که با عنایت به تلقی برخی از حقوق و تعهدات مقرر در کنوانسیون منع ژنوسید به عنوان ارگاامنس، دولت زلاندنو هم همانند سایر دولت‌های عضو کنوانسیون ژنوسید، دارای منفعت حقوقی در ارتباط با تفسیر و اجرای مناسب این تعهدات می‌باشد.
شایان توجه است که اوکراین به موجب دادخواست مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ و با ادعای نقض مواد ۱، ۲ و ۸ کنوانسیون منع ژنوسید از سوی روسیه، خواستار ورود دیوان برای رسیدگی به این اختلاف شده و صلاحیت دیوان را مبتنی بر مواد (۱)۳۶ اساسنامه و ۹ کنوانسیون منع ژنوسید قابل احراز دانسته است.

2- دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)
صدور قرارهای بازداشت برای متهمان میخائیل میندزایف، گاملت گوچمازوف و دیوید ساناکوف؛ قضیه گرجستان
در تاریخ 30 ژوئن، شعبه اول پیش دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی براساس درخواست دادستان مورخ 10 مارس 2022، دستور بازداشت میخائیل میراموویچ میندزایف، به جرم هتک حرمت، گروگانگیری و انتقال غیرقانونی غیرنظامیان، گاملت گوچمازوف، به جرم حبس و انتقال غیرقانونی غیرنظامیان، شکنجه و رفتار غیر‌انسانی، هتک حرمت، گروگانگیری و دیوید ساناکوف به جرم گروگانگیری و انتقال غیرقانونی غیر نظامیان را صادر نموده است. 
دیوان کیفری بین‌المللی تحقیق در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی از جانب طرف‌های مخاصمه اوستیای جنوبی در بازه زمانی 1 ژوئیه تا 10 اکتبر 2008 را از ژانویه 2016 آغاز کرده است.
صدور قرار بازداشت برای نورالدین آدام؛ قضیه دوم جمهوری آفریقای مرکزی
در تاریخ 28 ژوئیه، شعبه دوم پیش دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی نسخه عمومی قرار بازداشت نورالدین آدام، وزیر اسبق امنیت عمومی جمهوری آفریقای مرکزی (از 31 مارس 2013 تا 22 آگوست سال 2013) را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان دومین جنگ داخلی جمهوری آفریقای مرکزی صادر نموده است.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات خود را در خصوص جنایات ارتکابی ادعایی در جمهوری آفریقای مرکزی پس از سال 2012 را در سال 2014 شروع کرده و در این چارچوب، تاکنون سه پرونده برای متهمان آلفرد یکاتوم و پاتریس ادوارد نگایسونا، ماهامات عبدالکانی، ماکسیم جئوفری و الی موکوم گاوکا مطرح شده است.

لینک‌های مفید برای مطالعه بیشتر: