1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

جلسه استماع مجازی دیوان بین المللی دادگستری از تاریخ 24 تا 31 شهریور 1399، در خصوص پرونده نقض ادعایی پیمان مودت 1334

.
. 14 September 2020 - 21 September 2020
Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) - Public hearings on the preliminary objections raised by the United States of America


 


.
 
امتیاز دهی