سه شنبه 2 آبان 1396 درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری ، از دولت لیبی برای بازداشت و تسلیم بوسَیف الورفالی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی
 درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری ، از دولت لیبی برای بازداشت و تسلیم
بوسَیف الورفالی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی
دادستان دیوان بین المللی کیفری، خانم فاتو بن سوده، از دولت لیبی رسماً درخواست کرد که بوسیف الورفالی را که متهم به جنایات جنگی در لیبی است بازداشت و به این دیوان تحویل دهد. در تاریخ 15 آوگوست 2017 ، شعبه اول بازپرسی دیوان بین المللی کیفری قرار بازداشت محمود مصطفی بوسیف الورفالی را صادر کرد. در قرار بازداشت صادره ، شعبه اول بازپرسی دیوان اذعان داشته است که دلایل جدی و استواری را در دست دارد که براساس آنها بوسیف الورفالی با قتل و کشتار 33 نفر از افراد مرتکب جنایات جنگی گردیده است. در تاریخ 21 آگوست 2017 دیوان بین المللی کیفری از دولت لیبی رسماً تقاضا کرده است که در بازداشت و تحویل بوسیف الورفالی با دیوان همکاری نماید. متن خبر را در سایت دیوان بین المللی کیفری در لینک ذیل مطالعه فرمایید :

https://www.icc-cpi.int/legalAidConsultations?name=170913-otp-stat-libya
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری