1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

پذیرش مقاله به زبان انگلیسی و ترجمه اسناد مهم حقوقی بین‌المللی برای مجله حقوقی بین‌المللی

.
.


پذیرش مقاله به زبان انگلیسی و ترجمه اسناد مهم حقوقی بین‌المللی برای مجله حقوقی بین‌المللی
 
به منظور حمایت از دستاوردهای علمی استادان و پژوهشگران ایرانی در سطح بین المللی، «مجله حقوقی بین‌المللی» مقالات در زمینه‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل عمومی- حقوق بین‌الملل خصوصی -حقوق معاهدات- حقوق تجارت بین‌المللی-حقوق فضا- حقوق دریاها- حقوق بین‌الملل کیفری-  حقوق مسئولیت بین‌المللی - حقوق بشر بین‌المللی - حقوق بشر دوستانه- حقوق مخاصمات بین‌المللی- حقوق جنگ - حقوق دیپلماتیک و کنسولی-حقوق بین‌الملل محیط زیست - حقوق حل و فصل اختلافات بین‌المللی- رویه‌های قضایی بین‌المللی رویه‌های داوری بین‌المللی- حقوق حمل و نقل بین‌المللی به زبان انگلیسی را برای ارزیابی و چاپ می‌پذیرد.همچنین از استادان محترم و دانشجویان رشته حقوق دعوت می شود چنانچه تمایل به ترجمه اسناد مهم حقوقی بین المللی به زبان فارسی دارند پس از هماهنگی با دفتر مجله جهت انتخاب عنوان سند، متون ترجمه شده را  از طریق سامانه مجله حقوقی بین‌المللی به نشانی www.cilamag.ir یا از طریق ایمیل مجله به نشانی cilamag@iripo.ir  ارسال فرمایند.
تماس با ما: 5-88805071
داخلی: 163 یا 159
.