1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

اعلامیه ورود دولت بریتانیا در قضیه «ادعاهای ژنوسید ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید»

.
.


دولت بریتانیا آخرین دولتی است که تاکنون اعلامیه ورود به عنوان ثالث را در قضیه ادعاهای ژنوسید به موجب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید علیه دولت روسیه در 1 آگوست 2022 تقدیم دیوان کرده است. جهت توجیه ورود به عنوان ثالث، این دولت ضمن استناد به وضعیت خود به عنوان دولت عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید، بر این موضوع تأکید می‌ورزد که دیوان پیشتر احراز کرده است که مقررات کنوانسیون تعهدات عام‌الشمولی را بر دوش دول عضو می‌نهد و ممنوعیت ژنوسید، هنجاری از سنخ قواعد آمره در حقوق بین‌الملل می‌باشد. بر این مبنا، دولت بریتانیا اعلام داشته است که در مورد تفسیر دیوان از مقررات کنوانسیون مزبور، منفعت مستقیمی متوجه این دولت می‌باشد.
فارغ از رویکردهای سیاسی در خصوص اقدام دولت‌های خواهان ورود در این قضیه که تحت عنوان حمایت حقوقی از اکراین مطرح می‌شود، اقدام این دولت‌ها باعث شده که در خصوص مسائل حقوقی راجع به ورود ثالث و کنوانسیون ژنوسید، چشم‌ها به کاخ صلح لاهه دوخته شود. یکی از مسائلی که در زمینه ورود دولت ثالث مطرح است، زمان ورود به عنوان ثالث می‌باشد. در واقع سوال اصلی این است که آیا دولت‌ها می‌توانند پیش از آن که دیوان صلاحیت خود را در قضیه موردنظر احراز نماید، طبق ماده 63 اساسنامه دیوان به عنوان ثالث ورود کنند. رویه دیوان در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه به عنوان رویه مخالف با ورود ثالث در مرحله صلاحیتی عنوان می‌شود. با این حال دولت انگلستان طبق آنچه در اعلامیه خود ابراز داشته، معتقد است: «هیچ محدودیتی در ماده 63 اساسنامه  دیوان یا  بند 2 ماده 82 قواعد دیوان وجود ندارد که مانع انگلستان از اجرای حق خود برای ورود جهت تفسیر مقررات مرتبط با مسائل صلاحیتی و ماهوی کنوانسیون ژنوسید شود». بر این اساس دولت انگلیس اعلامیه ورود خود را طی دو بخش الف و ب تقدیم دیوان نموده است که بخش الف راجع به مسائل صلاحیتی و بخش ب آن دربرگیرنده مسائل ماهوی است. 
لینک‌های مفید:
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ