1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

صدور رأی دیوان دائمی داوری در خصوص اختلاف مربوط به «توقیف کشتی‌های اوکراین و بازداشت خدمه آن»

.
.


این اختلاف به موجب ضمیمه هفتم کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) جهت رسیدگی به دیوان دائمی داوری(PCA) ارجاع شده بود. رأی دیوان داوری در خصوص اعتراضات مقدماتی فدراسیون روسیه نسبت به صلاحیت دیوان داوری، در تاریخ 27 ژوئن 2022 صادر گردید.
موضوع اختلاف ارجاعی به دیوان دائمی داوری از این قرار است که سه کشتی نیروی دریایی اوکراین با اسامی بردیانسک، نیکوپول و یانیکاپو، در تاریخ 24 نوامبر 2018 با هدف دریانوردی از بندر اُدسای اوکراین تا بنادر اوکراینی در دریای آزوف از طریق تنگه کرش، عازم مأموریت می‌شوند. در میانه مأموریت  با ناو‌های روسی مواجه می‌شوند که طبق ادعای آن‌ها، دریای سرزمینی روسیه از جانب دریای سیاه در مسیر عبور از تنگه کرش موقتاً مسدود بوده است. کشتی‌های اوکراینی از اظهارات کشتی‌های روسی تمکین کرده و با کنار گذاردن گزینه عبور از تنگه کرش، به دریانوردی خود ادامه می‌دهند. اما ناگهان از سوی ناوهای روسی دستور توقف دریافت می‌کنند که بعد از امتناع ورزیدن از پذیرش دستور، ناوهای روسی اقدام به ممانعت از حرکت آنان نموده و کشتی‌های اوکراینی را توقیف و خدمه حاضر در عرشه آن‌ها را بازداشت می‌کنند. در همان روز از طرف بازپرسی جمهوری کریمه و شهر سواستوپول دعوایی کیفری نیز علیه خدمه کشتی‌های مذکور مطرح گشته و کشتی‌ها نیز با ادعای عبور غیرقانونی از مرزهای روسیه توقیف می‌شوند.
در این قضیه اوکراین در برابر دیوان دائمی داوری موارد «نقض مصونیت سه کشتی نیروی دریایی اوکراین و نقض کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها» را به شرح زیر ادعا می‌کند:
1. دستور به بردیانسک، نیکوپول و یانی کاپو برای توقف و اقدام به جلوگیری از خروج از دریای سرزمینی،
2. ورود به عرشه، دستگیری و توقیف بردیانسک، نیکوپول و یانی‌کاپو به همراه بازداشت 24  خدمه اوکراینی حاضر در عرشه؛
3. استمرار بازداشت آن‌ها تا  19 نوامبر 2019، و بازرسی مکرر کشتی‌ها، انتزاع برخی اقلام از کشتی‌ها یا ایراد خسارت به آن‌ها؛
4. استمرار بازداشت 24 خدمه اوکراینی تا 7 سپتامبر 2019 و آغاز و ادامه رسیدگی کیفری به اقدامات خدمه مذکور.
اوکراین همچنین مدعی است که روسیه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها را نیز با اقدامات زیر نقض کرده است:
1. با رعایت نکردن دستور موقت مورخ 25 می 2019 دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و؛
2. با اصرار بر تشدید اختلاف.
اعتراضات مقدماتی فدراسیون روسیه نسبت به صلاحیت دیوان داوری از جمله بر موارد زیر مبتنی بود:
1. اختلاف ناظر بر فعالیت‌های نظامی است و از این رو به موجب ماده 298(1)(ب) کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، خارج از صلاحیت دیوان داوری است؛
2. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها متضمن (موردی) برای مصونیتِ قابلِ اعمال نمی‌باشد،
3. اینکه دیوان داوری صلاحیتی در مورد نقض‌های ادعایی مربوط به دستور موقت‌های صادره از سوی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و ماده 279 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها ندارد؛ و
4. اوکراین مطابق با ماده 283 کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها رفتار نکرده است.
جهت مشاهده تفصیل رأی دیوان دائمی داوری در مرحله رسیدگی به اعتراضات مقدماتی فدراسیون روسیه به لینک‌های زیر مراجعه کنید:
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ