1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

پیگیری وضعیت افغانستان و ونزوئلا در دیوان کیفری بین المللی(ICC)

.
.


پیگیری وضعیت افغانستان و ونزوئلا در دیوان کیفری بین المللی(ICC)
 
1. مجوز ادامه تحقیقات در خصوص افغانستان
در 31 ماه اکتبر سال 2022، شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، تصمیم خود را مبنی بر از سرگیری تحقیقات دادستان در خصوص وضعیت افغانستان اعلام نمود. نهاد فوق، در 27 سپتامبر سال 2021 و بر اساس بند 2 ماده 18 اساسنامه رم، از شعبه مقدماتی دیوان به جهت از سرگیری تحقیقاتش در خصوص وضعیت افغانستان درخواست مجوز کرده بود. در این تصمیم تأکید شده است که هیچ‌گونه تحقیقات واقعی در افغانستان انجام نشده که به تعویق انداختن تحقیقات دیوان را توجیه کند.
در 26 مارس سال 2020 دولت افغانستان طبق بند 2 ماده 18 اساسنامه رم خواستار به تعویق افتادن تحقیقات دادستان در مورد وضعیت افغانستان شده بود. بر اساس بند 2 ماده 18 اساسنامه، «در فاصله یک ماه از دریافت اعلامیه، هر دولتی می‌تواند به دیوان اطلاع دهد که از اتباع خود یا اتباع کشورهای دیگر در حدود صلاحیت قضایی خود، در خصوص اعمال مجرمانه‌ای که مشمول جنایات مندرج در ماده ۵ بوده و با اطلاعات موجود در اعلامیه ارسالی به دولت‌ها مرتبط است، مشغول تحقیق می‌باشد یا تحقیقاتی به عمل آورده است. بنا به درخواست آن دولت، دادستان بایستی تحقیق از آن اشخاص را به آن دولت واگذار نماید، مگر آنکه شعبه مقدماتی بنا به درخواست دادستان اجازه تحقیق صادر کند.»
در تصمیم شعبه دوم مقدماتی دیوان آمده که اطلاعات واصله از افغانستان نشان نمی‌دهد که افغانستان به صورتی که کلیه ابعاد تحقیقات مد نظر دادستان را پوشش دهد، در حال تحقیق باشد یا قبلاً تحقیقی انجام داده باشد. این نهاد همچنین اعلام کرد که مقامات افغانستان به گونه‌ای عمل نمی‌کنند که حاکی از تمایل به پیگیری درخواست تعویق تحقیقات مورخ 26 مارس 2020 باشد.
2. درخواست دادستان برای ادامه تحقیقات راجع به وضعیت ونزوئلا
دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی در تاریخ 1 نوامبر 2022، از شعبه اول مقدماتی، تقاضای مجوز جهت ادامه تحقیقات دادستان در خصوص وضعیت اول ونزوئلا را طبق بند 2 ماده 18 اساسنامه رم نموده است. دولت مزبور در 15 آوریل 2022 خواستار به تعویق افتادن تحقیقات توسط دادستان در مورد وضعیت فوق‌الذکر شده بود و از آن زمان اطلاعات زیادی را به دادستانی ارائه نموده و برخی اصلاحات در قانون داخلی خود بوجود آورده است. با این حال، دادستانی در ارزیابی خود این تلاش‌ها را ناکافی قلمداد نمود.
به زعم دادستانی دیوان، ذیل اصل تکمیلی بودن رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی، دولت‌ها دارای مسئولیت اولیه برای انجام تحقیقات واقعی و محاکمه جرائم تحت صلاحیت دیوان هستند؛ اما رویه دیوان در این زمینه روشن است: تکمیلی بودن باید بر اساس واقعیات موجود و نه آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، ارزیابی ‌گردد. وی تصریح می‌کند در صورتی که در حال حاضر مجوز ادامه انجام تحقیقات صادر شود نیز، دولت همچنان می‌تواند در مراحل بعدی، درخواست تجدیدنظر از این ارزیابی را مطرح کند. در عین حال، در بیانیه دادستانی تأکید شده است که دفتر دادستانی به حمایت از ونزوئلا برای اجرای موثر عدالت ذیل ماده 17 ادامه خواهد داد.

لینک‌های مفید برای مطالعه بیشتر:
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ