1399/5/4 شنبه
فارسی
 
ساختار مرکز
1396/2/10 یکشنبه
ساختار مرکز
 
رئیس مرکز
 
 • مدیریت حوزه رئیس مرکز
 
 • مدیریت شعب خارج از کشور
 • شعبه لاهه
 • شعبه پاریس
 
 • مدیریت علمی و پژوهشی
 
 • معاونت دعاوی و داوری های بین المللی
 • دفتر دعاوی و داوری های بین المللی
 • اداره دعاوی بین المللی
 • اداره داوری های بین المللی
 • اداره بیانیه الجزایر (دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده امریکا)
 • دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بین المللی
 
 • معاونت امور هماهنگی و پشتیبانی
 • اداره کل هماهنگی امور مالی، پشتیبانی و برنامه ریزی
 • اداره امور عمومی
 • اداره امور فناوری اطلاعات
 • اداره امور مالی و حسابداری
 • اداره امور وکلا و مشاورین
 • مدیریت مالی و اداری شعب خارج از کشور
 
 
1