1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW مجلة حقوق فراملی کلمبیا  
COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW

مجلة حقوق فراملی کلمبیا                                                    تأسیس نشریه: 1961

دومین مجله قدیمی حقوق بین‌الملل دانشجویی در امریکا است. این مجله در 1961 توسط ولفگانگ فریدمن، یکی از مشهورترین استادان حقوق بین‌الملل کلمبیا تأسیس شد و امروزه دومین مجلة پراستناد در کلمبیا است. مطالب مجله مرتباً توسط دانشگاهیان، شاغلین و دادگاه‌ها، ازجمله دادگاه عالی ایالات متحده مورد استناد قرار می‌گیرند.

این مجله هر سال سه شماره منتشر می‌کند که حاوی مقالاتی از محققان و حقوق‌دانان، یادداشت‌های دانشجویی، بررسی کتاب‌ها و مطالب کتابشناختی است.
از 1982 تا 2018 به شکل چاپی در کتابخانه موجود است و از آن شماره تا آخرین شماره 2021 به شکل الکترونیکی موجود  است.
 
امتیاز دهی